Zoekresultaten 1-2 van de 2 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2016:42 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 7412

    Toen de advocaat  een zaak aannam waarbij hij de belangen van de nabestaanden van een slachtoffer van een misdrijf moest behartigen, stond hij ook de verdachte van ditzelfde misdrijf bij in zijn strafzaak. De advocaat negeerde de waarschuwing van het Openbaar Ministerie over belangenverstrengeling. De verklaringen die de advocaat tijdens de procedure heeft aangegeven om zijn handelen te verklaren, bleken vaak onjuist.Niet alleen bij de intake en tijdens de behandeling van de zaak is (de kwaliteit van) de dienstverlening benedenmaats geweest. Ook bij het neerleggen van de opdracht heeft de advocaat onjuist gehandeld door zonder aantoonbare toestemming van klager (nabestaande) het dossier over te dragen aan een door hem aangezochte advocaat en zonder aantoonbare toestemming van klager een deel van de door klager aan de advocaat betaalde bedragen over te maken naar deze aangezochte advocaat. Alle vier de klachten zijn gegrond. Het hof heeft de maatregel van schrapping van het tableau opgelegd. Daarbij heeft het hof meegewogen de ernst van de klacht, het tuchtrechtelijk verleden van de advocaat en de wijze waarop de advocaat zijn klachtwaardig handelen in deze tuchtrechtelijke procedures heeft willen verbloemen met onwaarheden.  

  • ECLI:NL:TAHVD:2015:247 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 7412

    Tussenbeslissing. Partijen verschillen van mening over toedracht feiten. Nader onderzoek naar feiten noodzakelijk. Horen getuigen, overleggen stukken en nader onderzoek door deken.