Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-2 van de 2 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2019:116 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 180081

    Eindbeslissing na herziening. Verweerder is niet buiten de vrijheid getreden die hem als advocaat van de wederpartij toekomt door tijdens een onderhandelingsbijeenkomst een tot op dat moment voor klagers onbekende rapportage op tafel te leggen. De belangen van klagers zijn niet onnodig en zonder redelijk doel geschaad. Bekrachtiging beslissing raad. Ongegrond.

  • ECLI:NL:TAHVD:2018:184 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 180081

    Klacht over advocaat wederpartij. Advocaat heeft belang klagers geschaad door onverwachts een contrarapportage in te brengen bij een onderhandelingsbijeenkomst. Zij hadden immers afgesproken te onderhandelen aan de hand van een bij partijen vooraf bekend deskundigenrapport. Verweerder had ten minste vooraf uitdrukkelijk een voorbehoud moeten maken toen duidelijk werd dat zijn cliënt het niet eens was met de inhoud van het deskundigenrapport. Het handelen van verweerder brengt een forse informatieachterstand en substantiële ongelijkwaardigheid van klagers ten opzichte van zijn cliënt mee. Klachtonderdeel gegrond. Voor zover verweerder een door klagers aangehaalde uitspraak niet heeft herkend als een eerder door hem behandelde zaak en verweerder klagers heeft bericht dat hij het niet correct acht dat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst in de publiciteit komt, is de klacht ongegrond. Waarschuwing. Gedeeltelijk vernietiging beslissing raad. Kostenveroordeling.