Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSGR:2019:131 Raad van Discipline 's-Gravenhage 18-699/DH/HVD

    Verzet gedeeltelijke gegrond, klacht ongegrond. De voorzitter heeft jurisprudentie van het Hof van Discipline waarin is bepaald dat een advocaat desgevraagd in beginsel de gegevens van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar moet verstrekken miskend. De raad acht een uitzondering op de hoofdregel van toepassing. Klager heeft  de grondslag van de vordering die hij op het kantoor van verweerder stelt te hebben onvoldoende feitelijk onderbouwd. Daarbij komt dat tussen het (volgens klager) schadeveroorzakende incident in 2000 en de aansprakelijkstelling 18 jaren zijn verstreken. Gelet hierop en op het feit dat verweerder heeft aangegeven dat hij de aansprakelijkstelling heeft gemeld bij zijn verzekeraar rust op verweerder niet de plicht om de gegevens van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan klager te verstrekken. De klacht is aldus ongegrond.