Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRARL:2019:39 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 18-575

    Klacht tegen eigen advocaat gegrond nu verweerster sinds het aannemen van de zaak van klager in 2005 niets concreets voor klager heeft gedaan. Verweerster heeft zich jarenlang stil gehouden en klager en zijn belangen volledig genegeerd. Zelfs na indiening van de klacht heeft verweerster zich in een volledig stilzwijgen gehuld en ook niet gereageerd op verzoeken van de deken om een reactie. Verweerster is niet ter zitting verschenen en heeft geen verweer gevoerd. Dit alles is onacceptabel en advocaatonwaardig en de raad rekent dit verweerster zeer ernstig aan. Bij het bepalen van de maatregel, een voorwaardelijke schorsing van vier weken, heeft de raad onder meer rekening gehouden met de zwaardere maatregel die in de gekoppelde dekenklacht (met zaaknummer 18-440) aan verweerster wordt opgelegd.