Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2016:244 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 160208

    Dekenbezwaar. Gegrond. Verweerder heeft verzuimd een opdrachtbevestiging te versturen aan zijn cliënt. Ook heeft hij niet getracht een minnelijke regeling te treffen en heeft zijn cliënt in een slechtere positie gebracht door de kort geding procedure. Verwijtbaar is ook dat verweerder het kort geding als drukmiddel heeft gebruikt om te trachten een hogere vergoeding dan de toevoeging te verkrijgen. Verweerder heeft in de appelprocedure verkeerde informatie aan het hof gegeven. Ook heeft hij zich op ontoelaatbare wijze geuit jegens en over zijn wederpartij en medewerkers van de Raad voor Rechtbijstand en jegens de deken. Maatregel: 2 maanden schorsing, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Kostenveroordeling.