Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2016:152 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 160040

    Dekenbezwaar dat verweerder artikel 35 Wwft heeft geschonden. Dit artikel creëert een zorgplicht van 'instellingen', waaronder ook begrepen natuurlijke personen die als advocaat advies geven of bijstand verlenen bij het beheren van geld, voor het kennisniveau van haar werknemers. Verweerder kan die zorgplicht alleen hebben verzaakt indien de op zijn kantoor werkzame personen moeten worden aangemerkt als werknemers. Niet gebleken is dat die advocaten werknemers zijn. Het kantoor is een maatschap van rechtspersonen. Uit artikel 35 Wwft volgt niet dat verweerder als advocaat-compagnon ook zelf en persoonlijk de plicht heeft om op de hoogte te zijn van de eisen die de Wwft aan advocaten stelt. Dekenbezwaar ongegrond. Bekrachtiging.