Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2016:113 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 16-351/DB/LI/D

      Advocaten zijn gehouden aan de toezichthouden taak van de deken mee te werken; voor hen geldt een mederwerkingsplicht. Van een advocate mag worden verwacht dat zij haar praktijk zodanig organiseert, dat zij naast haar taak als  belangenbehartiger van haar clienten, ook kan voldoen aan verzoeken van de deken om aanlevering van actuele  (financiële) informatie.   Bezwaar gegrond; berisping