Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRARL:2014:393 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 14-198

    Op basis van een rapportage na een onderzoek ex artikel 60c Advocatenwet, naar de toestand waarin de praktijk zich bevindt, heeft de deken een verzoek ex artikel 60b  Advocatenwet ingediend. De deken verzoekt een voorziening met betrekking tot de praktijkuitoefening als bedoeld in art. 60b Advocatenwet te treffen door de rapporteur die het onderzoek heeft verricht te benoemen tot begeleider van verweerster voor een periode van 6 maanden. Uit het rapport bleek dat de praktijkvoering van verweerster niet voldeed aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Verweerster heeft echter een aantal verbeteringen aangebracht en is voornemens haar praktijkvoering verder te  professionaliseren. Verweerster heeft geen verweer gevoerd tegen het verzoek zodat de raad dit verzoek heeft toegewezen. Voorts heeft de raad de kosten van het onderzoek ex artikel 60c Advocatenwet vastgesteld.