Zoekresultaten 1-2 van de 2 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2022:82 Hof van Discipline 's Gravenhage 210300

    Wederzijds hoger beroep. Verweerder behartigde de belangen van de stichting en haar bestuurder. Klaagster is curator in het faillissement van de stichting en treedt in hoger beroep nog slechts op namens de gezamenlijke crediteuren van de stichting. Klachtonderdelen b) en f) zijn ontvankelijk. Ten aanzien van deze klachtonderdelen is sprake van een rechtstreeks tuchtrechtelijk belang en ook zijn deze klachtonderdelen tijdig ingediend. Deze klachtonderdelen zijn gegrond. Verweerder heeft naar het oordeel van het hof een faciliterende rol gespeeld bij het gedurende een periode van meerdere jaren onttrekken van aanzienlijke geldbedragen aan de stichting door de bestuurder, terwijl hij bovendien tegelijkertijd de ernstig benadeelde stichting bijstond. Verweerder heeft in strijd met de artikelen 7.1 en 7.3 van de Verordening op de advocatuur gehandeld. Gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de raad. Schorsing voor de duur van 24 weken, waarvan de helft voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

  • ECLI:NL:TADRARL:2021:180 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-458

    Raadsbeslissing. Klaagster is curator. De raad overweegt dat de cliënt van verweerder in zijn hoedanigheid van bestuurder van een zorginstelling gedurende een periode van meerdere jaren stelselmatig en op geraffineerde wijze aanzienlijke geldbedragen heeft onttrokken aan de stichting. Het onttrekken van die geldbedragen heeft deze cliënt onder meer verborgen door het opstellen van valse facturen, leningsovereenkomsten en jaarrekeningen. Verweerder heeft daarbij een faciliterende rol gespeeld. Dit heeft hij bovendien gedaan terwijl hij tegelijkertijd de ernstig benadeelde zorginstelling als advocaat bijstond. Schorsing van 24 weken waarvan 12 weken voorwaardelijk.