Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2022:58 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-190/DB/W

    Niet gebleken is dat door de griffier onherroepelijke beslissingen zijn genomen, waarvoor de gewraakte tuchtrechter verantwoordelijkheid draagt en waaruit de vooringenomenheid van die tuchtrechter blijkt. Ook de in de overige gronden aangevoerde omstandigheid dat  de gewraakte tuchtrechter niet binnen door verzoekers gestelde termijnen heeft gereageerd rechtvaardigt de conclusie dat zij vooringenomen of partijdig is niet. Verweerster had daartoe goede redenen en bovendien ligt het niet op de weg van een  partij om in een klachtprocedure termijnen aan de tuchtrechter te stellen.Wrakingsverzoek kennelijk ongegrond.