Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRARL:2021:168 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-678

    Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerster heeft op grond van een juridisch onhoudbaar standpunt beslagen onder klaagster gelegd en deze ondanks meerdere gemotiveerde verzoeken daartoe van de advocaat van klaagster niet opgeheven. Verweerster heeft door aldus te handelen de belangen van klaagster onnodig geschaad. Immers, door het handelen van  verweerster is klaagster genoodzaakt geweest om advocaatkosten te maken en een kort geding te starten, welke kosten anders onnodig waren geweest. Klacht gegrond. Berisping.