Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRAMS:2022:33 Raad van Discipline Amsterdam 21-755/A/A/D

    Dekenbezwaar. Het dekenbezwaar is niet-ontvankelijk wegens verstrijken van de klachttermijn ex 46glid 1 onder a Advw die ook op dekenbezwaren van toepassing is. De vervaltermijn van drie jaar is gaan lopen op het moment dat de deken redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het eindproces-verbaal aangaande verweerders verdenking.  De keuze van de deken om te wachten op een vervolgingsbeslissing na strafrechtelijke beoordeling van de zaak door het OM levert geen rechtvaardiging op voor een latere aanvang van de vervaltermijn van drie jaar. Ook het feit dat verweerder ermee heeft ingestemd dat de deken geen kennis zou nemen van de door het OM aan de deken verstrekte stukken doet hier niets aan af.  Niet gebleken is van omstandigheden, als bedoeld in artikel 46g, lid 2, Advocatenwet om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.