Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2019:217 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190126, 190127 en 190128

    Bekrachtiging beslissing raad. Het doel van de plicht tot het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (art. 6:24 Voda en toelichting daarop) is om het publiek tot op zekere hoogte waarborg te bieden dat iedere advocaat voldoende verhaal biedt in geval van schade door een beroepsfout. Aan de waarborgfunctie kan worden voldaan door de (vermeend) benadeelde desgevraagd de gegevens van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te geven, maar ook door de deken als toezichthouder vragen te bevestigen dat verweerders adequaat zijn verzekerd en de claim is gemeld. De betamelijkheidsnorm van artikel 46 Advocatenwet brengt voorts mee dat een advocaat jegens de (vermeend) benadeelde helder communiceert na een ingediende claim en een standpunt inneemt over de claim. Dan bestaat geen verplichting de naam van de verzekeraar bekend te maken. Klagers hebben geen aanspraak op de verzekeraar en dienen de advocaat in rechte aan te spreken als deze de claim afwijst. De polisvoorwaarden hebben uitsluitend werking tussen de verzekerde en diens verzekeraar. Als de advocaat klagers wel in het ongewisse laat, bijv. door standpunt over de claim niet kunnen/willen meedelen, verwijzen naar (standpunt van) de verzekeraar, dan is hij om een impasse te voorkomen wel gehouden de gegevens van de verzekeraar aan klagers kenbaar te maken.