Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2019:178 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190012

    Klacht over informeren cliënt bij beëindiging bijstand. Hoger beroep ingesteld door klager en algemeen deken. Het hof oordeelt dat de zorgplicht van een advocaat meebrengt dat wanneer de advocaat een zaak niet langer kan behandelen, hij de cliënt daarover in beginsel zelf (tijdig) informeert. Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst van de advocaat ligt het op de weg van de advocaat om te bewerkstelligen dat de cliënt door de advocaat en het kantoor tijdig wordt bericht. Als dit niet wordt gerealiseerd dient de advocaat te waarborgen dat het (voormalige) kantoor voor die tijdige berichtgeving zorgt. Bij enige blokkade ligt het op de weg van de advocaat de deken te raadplegen. Verweerster is deze zorgplicht niet behoorlijk nagekomen. Verweerster heeft onvoldoende oog gehad voor de spoedeisendheid van de zaak van klager. Vernietiging beslissing raad. Klacht gegrond. Waarschuwing. Proceskostenveroordeling.