Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2017:267 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 170120

    Tussenbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Ondanks diverse zittingen en afspraken met partijen is over de rekening en verantwoording van verweerder aan de stichting en haar bestuurders (waaronder klager) t.a.v. gelden op de derdengeldrekening van verweerder bestemd voor 54 beleggers (gemachtigd door klager) en de stichting nog steeds geen helderheid is gekomen. Het hof ziet aanleiding het dekenonderzoek te heropenen, de deken te verzoeken nader onderzoek te stellen en van zijn bevindingen verslag aan het hof te doen. Ten overvloede: uit artikel 45a Advocatenwet vloeit voort dat verweerder is gehouden volledige medewerking te verlenen.