Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2016:201 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 160116

    Advocaat heeft in een emailbericht van de advocaat van de wederpartij tekst ingevoegd, te weten dat klagers een geldbedrag aan de advocaat van de wederpartij dienden te betalen. De advocaat van de wederpartij had daarop geen aanspraak gemaakt. Klagers hebben dit bedrag aan verweerder betaald. De door de advocaat in hoger beroep aangeleverde medische onderbouwing is naar het oordeel van het hof een onvoldoende verklaring voor zijn gedrag. Er lijkt geen sprake te zijn van impulsieve gedragingen maar eerder van een stapsgewijs in de tijd uitgevoerd plan. Maar zelfs als het aan de advocaat verweten gedrag valt toe te schrijven aan de door hem aangevoerde ziekte, leidt dit niet tot een ander oordeel aangezien de verstrekte medische informatie geen inzicht geeft in het verloop van de behandeling. De gedragingen zijn ernstig en hebben niet alleen geleid tot benadeling van de eigen cliënten van de advocaat maar tevens zijn de advocaat van de wederpartij en zijn eigen kantoorgenoot in diskrediet gebracht. Schrapping.