Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2017:188 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 17-583/DB/OB/D

    In strijd gehandeld met artikel 6.27 lid 3 Voda door binnen een periode van één jaar meerdere contante betalingen in ontvangst te nemen met een totaalbedrag van € 6.100,--, zonder voorafgaand aan het aanvaarden van die betalingen overleg met de deken te voeren en zonder dat sprake was van feiten en omstandigheden die het in ontvangst nemen van contante betalingen rechtvaardigden. Gegrond. Waarschuwing.