Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2016:160 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 16-683/DB/ZWB/D

    Ook voor dekenbezwaren geldt de in artikel 46g, eerste lid, sub a Advocatenwet vervaltermijn, die in beginsel voor de deken gaat lopen na de dag waarop de deken heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten waarop het bezwaar van de deken betrekking heeft. Verweerder is zowel bij de behandeling van de zaak van mevrouw H, als toen hij in 2006 en in 2014 werd gewezen op zijn verzuim om de echtscheiding in te schrijven, ernstig tekortgeschoten. Dekenbezwaar ontvankelijk, gegrond, berisping.