Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2014:118 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch ZWB 253 - 2013

      De zorg voor de cliënt gaat niet zover dat het een advocaat vrij staat om zich te wenden tot de advocaat van de wederpartij met als doel deze te beïnvloeden bij diens keuze om de opdracht van zijn cliënt al dan niet te aanvaarden. Het staat een advocaat vrij om aan de advocaat van de wederpartij te verzoeken een door hem verzonden brief met bijlage niet ter kennis te brengen van zijn cliënt. Het is aan de advocaat van de wederpartij hoe deze met dit verzoek omgaat. Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van zijn cliënt, niet ten opzichte van de wederpartij. Klacht (gedeeltelijk) gegrond; enkele waarschuwing