Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSGR:2018:2 Raad van Discipline 's-Gravenhage 17-825/DH/DH

    Voorzittersbeslissing Curandus is wilsonbekwaam en kan daarom klaagster niet zelfstandig machtigen om een klacht in te dienen tegen verweerder. Curandus heeft daarvoor toestemming van verweerder, zijn curator, nodig. Dit betekent dat verweerder, door zijn toestemming te weigeren, zou kunnen voorkomen dat een tegen hem ingediende tuchtklacht inhoudelijk wordt behandeld. Naar het oordeel van de voorzitter is deze situatie onwenselijk en niet in overeenstemming met het karakter van het tuchtrecht. De voorzitter zal de klacht daarom opvatten als mede namens curandus ingediend en zal curandus in zijn klacht ontvankelijk verklaren. De klacht tegen de curator betreft onderwerpen waartegen klagers andere rechtsmiddelen ten dienst stonden (toezicht kantonrechter en hoger beroep), klacht kennelijk ongegrond.