Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSGR:2015:42 Raad van Discipline 's-Gravenhage R.4555/14.140b

    Dekenklacht. Verweerster geeft de deken niet de mogelijkheid een kantoorbezoek af te leggen. Artikel 26 Advocatenwet geeft geen invulling aan de wijze waarop de deken zijn toezichthoudende taak dient in te vullen. Het afleggen van een kantoorbezoek kan bijdragen aan het bevorderen van de behoorlijke praktijkuitoefening en het toezien op de naleving van de verschillende verordeningen. De advocaat behoort niet voor het bezoek voorwaarden te stellen. Verweerster had het bezoek niet mogen weigeren nu van gegronde bezwaren niet is gebleken. Verweerster heeft gedragsregel 37 geschonden door niet mee te werken aan verzoeken van of namens de deken. De klacht is gegrond. Als maatregel volgt een voorwaardelijke schorsing van twee maanden.