Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSGR:2015:10 Raad van Discipline 's-Gravenhage R. 4553/14.138

    Verwijt is dat verweerder weigert mee te werken aan een door klager aangekondigd onderzoek. Verweerder heeft zich tegen de klacht verweerd door te stellen dat er geen wettelijke basis zou bestaan voor het vorderen van de medewerking alsmede dat verweerder in strijd zou handelen met de geheimhoudingsplicht indien hij zijn dossiers ter inzage zou verstrekken aan klager. Ten slotte heeft verweerder aangevoerd dat deze vorm van onderzoek concurrentie-gevoelens zou kunnen oproepen bij (de medewerkers van) klager. De raad heeft geoordeeld dat verweerder de regelgeving noch  de rechtspraak aan zijn kant heeft. De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij het uitvoeren van het onderzoek door klager, strekken zich niet alleen uit tot de deken, maar ook tot de stafmedewerkers van de Orde. Het in gedragsregel bedoelde belang is dan ook voldoende gewaarborgd. Verweerder mag het kantoorbezoek niet weigeren. Klacht gegrond. Maatregel enkele waarschuwing