Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRARL:2016:152 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 16-102

    Kwaliteit van de dienstverlening is onder de maat. Verweerder had toegezegd toezicht te houden op de werkzaamheden van zijn kantoorgenoot-stagiaire die de zaak van klaagster behandelde.  Daarmee heeft verweerder de volle verantwoordelijkheid genomen voor die werkzaamheden. Klaagster is voorafgaand aan de procedure onvoldoende geïnformeerd over de proceskansen en de te volgen strategie. Zonder overleg met klaagster is aan de rechtbank bericht dat wordt afgezien van het horen van een bepaalde getuige. De schriftelijke vastlegging is bovendien volstrekt onvoldoende. Ook is onvoldoende informatie verstrekt over de mogelikheid van hoger beroep. Klacht deels gegrond; berisping. Kostenveroordeling.