Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRAMS:2017:275 Raad van Discipline Amsterdam 17-776/A/A

    Zie ook 17-777/A/A/D. Verweerder heeft, door klager voorafgaand aan de publicatie van het rapport niet te horen, zich onvoldoende gedragen naar het uitgangspunt dat bij het doen van onderzoek waarbij personen betrokken zijn hoor- en wederhoor moet worden toegepast. Door akkoord te gaan met openbaarmaking van het rapport 28/4, waarin klager door verweerder bovendien herleidbaar was aangeduid, heeft verweerder de belangen van klager nodeloos en op ontoelaatbare wijze geschaad. Klacht deels gegrond, de raad legt de maatregel van berisping op voor de onderhavige zaak en het heden grotendeels gegrond verklaarde dekenbezwaar (17-777/A/A/D).