Zoekresultaten 42391-42400 van de 42575 resultaten

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:23 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen KC 07-28

    Verzet. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. Het tuchtgerecht kan op grond van de feiten niet vaststellen dat er knolcyperus aanwezig was op het perceel van de gemeente. De Wet Tuchtrechtspraak voorziet niet in een proceskostenveroordeling. De uitspraak van 17 mei 2008, zaak nummer KC 07-28, wordt bevestigd.

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:17 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-9

    Overtreding van de verplichting om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen, voordat het zaad begint uit te vallen en dat voor een bepaalde datum, op twee percelen. Rekening houdend met het feit dat de percelen voor het eerste jaar in gebruik zijn door betrokkene en betrokkene er veel aan heeft gedaan om de wilde haver te verwijderen wordt een geldboete opgelegd, waarvan gedeeltelijk voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:24 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen KC 07-38

    Verzet. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. De uitspraak van 16 september 2008, zaaknummer KC 07-38, wordt bevestigd.

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:18 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen PH 08-1

    Aanwezigheid van een aardappel afvalhoop na 15 april zonder een zodanige afdekking dat stengels met blad niet boven de afdekking kunnen komen. Betrokkene bespuit de afvalhoop om phytophthora te voorkomen, maar de verordening voorziet niet in deze methode. Een afvalhoop dient conform de verordening altijd afgedekt te zijn. Recidive. Geldboete opgelegd.

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:20 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen PH 08-6

    Aanwezigheid van een aardappel afvalhoop na 15 april zonder een zodanige afdekking dat stengels met blad niet boven de afdekking kunnen komen. Geldboete opgelegd.

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:21 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-4

    Overtreding van de verplichting om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen voordat het zaad begint uit te vallen en dit voor een bepaalde datum. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de vaste medewerker van betrokkene plotseling is overleden en deze omstandigheid dit jaar heeft geleid tot een onvoldoende verwijdering van de wilde haverplanten. Geldboete opgelegd, gedeeltelijk voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:15 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-7

  Overtreding van de plicht om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen, voordat het zaad begint uit te vallen en dat voor een bepaalde datum, op twee percelen. In het perceel met aardappelen heeft onvoldoende bestrijding plaatsgevonden. In het perceel met tarwe stond de wilde haver verspreid en was handmatig verwijderen van de wilde haver goed te doen geweest. Geldboete opgelegd.

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:22 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-5

    Overtreding van de verplichting om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen voordat het zaad begint uit te vallen en dit voor een bepaalde datum. Geldboete opgelegd.

 • ECLI:NL:TAKTPA:2008:16 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-8

    Overtreding van de verplichting om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen, voordat het zaad begint uit te vallen en dat voor een bepaalde datum. De bestrijding is niet afdoende gebeurd. Geldboete opgelegd.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0111 Kamer van toezicht Roermond KL 6/2008

  Doel wettelijk notarieel tuchtrecht. Ne-bis-in-idem-regel geldt ook in het notarieel tuchtrecht. De notaris handelt zorgvuldig door zich op het standpunt te stellen dat hij een onder hem berustend geldbedrag eerst zal uitbetalen nadat in een tussen de klaagster en haar wederpartij aanhangige civiele procedure is uitgemaakt wie de rechthebbende op dat geldbedrag is.