Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2022:101 Hof van Discipline 's Gravenhage 210330

    Wrakingsverzoek is wegens misbruik van recht buiten behandeling gelaten. De onderhavige wraking, die niet anders uitgelegd kan worden dan als middel om alsnog uitstel van de zitting te verkrijgen, past in het patroon en eerdere wrakingen zijn door het hof reeds gekwalificeerd als misbruik van het middel van wraking, met de overweging dat een volgend verzoek van dezelfde strekking niet in behandeling wordt genomen.  De beslissing van de raad, waarin klachtonderdelen a) t/m f) gegrond en klachtonderdeel g) niet-ontvankelijk zijn verklaard, wordt bekrachtigd door het hof. In hoger beroep heeft verweerder aanvullende stukken ingediend, maar daaruit blijkt niet dat verweerder de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en dat klager afstand zou hebben gedaan van gefinancierde rechtsbijstand. Verder is niet gebleken dat verweerder klager heeft geïnformeerd over zijn schorsing als advocaat-stagiaire en dat hij klager heeft doorverwezen naar een andere advocaat. Het hof is met de raad dan ook van oordeel dat verweerder de belangen van klager in ernstige mate heeft veronachtzaamd en tekort is geschoten is zijn informatie- en zorgplicht jegens klager. Het hof kan zich vinden in de door de raad opgelegde maatregel en daaraan ten grondslag gelegde motivering. Aan verweerder wordt de maatregel van schorsing voor de duur van 52 weken opgelegd, waarvan 26 weken voorwaardelijk, en een voorwaardelijke geldboete van € 630,-.