Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2022:43 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-920/DB/ZWB

    Het staat een advocaat vrij om namens zijn cliënt het juridische standpunt in te nemen dat zijn cliënt in afwijking van het bepaalde in de vennootschapsakte bevoegd is zonder toestemming van zijn medevennoot een procedure aanhangig te maken. Het is vervolgens aan de civiele rechter was om dit standpunt te beoordelen. Advocaat trad op namens zijn cliënt en niet namens klager in zijn hoedanigheid van medevennoot. Het stond de advocaat vrij om namens zijn cliënt bezwaar te maken tegen de aanwezigheid van klager, die ter zitting was verschenen.