Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRAMS:2022:10 Raad van Discipline Amsterdam 21-741/A/NH

    Verweerster heeft, namens haar cliënt, met klager afgesproken dat de helft van de overwaarde van de echtelijke woning aan hem uitgekeerd zou worden na overdracht van de woning. Verweerster wist op het moment van het maken van die afspraak dat deze niet zonder meer nagekomen zou worden. Verweerster heeft kort na het maken van de afspraak namelijk verlof gevraagd voor het leggen van conservatoir beslag op klagers deel van de overwaarde. Verweerster heeft nagelaten om de mogelijke alternatieven, het starten van een kort geding en het nog eens voeren van overleg, te verkennen. Dit alles maakt dat zij onbetamelijk en onzorgvuldig heeft gehandeld jegens klager. Berisping.