Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2020:218 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200004 en 200005

    Klacht over eigen advocaat die via een rechtsbijstandsverzekeraar is ingeschakeld (netwerkkantoor). De bezwaren tegen de klachtomschrijving waarvan de raad is uitgegaan slagen. Het hof stelt de klachtomschrijving opnieuw vast aan de hand van de geformuleerde onderdelen in beroep voor zover die in de inleidende klachtbrief bij de deken zijn voorgelegd.  Verweerders hebben op de in beroep geformuleerde klachten verweer gevoerd.  In de nieuwe klachtonderdelen is klaagster niet-ontvankelijk. Het hof beoordeelt de klachten zelfstandig. De klachten betreffen het eigen financiële belang van verweerders bij de fixed fee van de verzekeraar, een informatieplicht van verweerders over de afspraken met de verzekeraar, de wijze waarop de zaak is neergelegd door verweerders, de rol van verweerder in het dossier en de toezending van dossierinhoudelijke informatie door verweerder aan de verzekeraar, te weten het procesadvies en kans van slagen over de gewenste procedure. Enkel de klacht over de toezending van de dossierinhoudelijke informatie door verweerder wordt gegrond verklaard wegens schending van de geheimhoudingsplicht. De klachten tegen verweerder voor het overige en alle klachten tegen verweerster zijn ongegrond verklaard. Waarschuwing en proceskostenveroordeling voor verweerder.