Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRARL:2021:23 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-520

    Klacht over advocaat wederpartij. Het verwijt betreft het niet gelijktijdig met verzending aan de deurwaarder toezenden van een kopie van de dagvaarding aan de advocaat van de wederpartij en het zonder voorafgaande waarschuwing uitbrengen van een dagvaarding. De raad overweegt dat een dagvaarding een procesinleiding is waarvan de aanzegging met bijzondere wettelijke waarborgen is omgeven en dat om die reden gedragsregel 25 lid 2 niet voor dagvaardingen geldt. Voorts overweegt de raad dat hoewel een advocaat daar waar mogelijk het belang van zijn cliënt om een geschil door middel van een schikking op te lossen in het oog moet houden, gedragsregel 5 geen absolute en voortdurende verplichting daartoe behelst. Een wederpartij kan niet verlangen dat een advocaat in elke situatie tracht een regeling in der minne te treffen. Dit is ter vrije beoordeling van de advocaat en zijn cliënt. Indien zij menen dat een regeling in der minne niet haalbaar is, kan de advocaat niet door de wederpartij dan wel door de gedragsregels worden verplicht alsnog een regeling in der minne te beproeven. Klacht ongegrond.