Zoekresultaten 20291-20300 van de 20390 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0089 Raad van Discipline Amsterdam 09-079U

  Verweerder heeft zich onnodig grievend uitgelaten jegens klager en zich ook rechtstreeks en onnodig grievend tot de opdrachtgever van klager gewend. Klacht gegrond en als maatregel: berisping

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0090 Raad van Discipline Amsterdam 09-080U

  Verweerder heeft namens klager een hoger beroep procedure gevoerd. De memorie van antwoord is voorafgaand aan indiening niet aan klager gezonden. Er is bovendien, ondanks de wens van klager, geen incidenteel appèl ingesteld. Klacht deels gegrond. Maatregel: enkele waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0091 Raad van Discipline Amsterdam 09-049A

  Verweerder is advocaat wederpartij. Heeft bij zorgverzekeraar klaagster vertrouwelijke gegevens opgevraagd en ook verkregen. Gegevens zijn in gerechtelijke procedure overgelegd. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0084 Raad van Discipline Amsterdam 09-105H

    Klager verwijt verweerder dat hij a) naar aanleiding van een beslissing van de raad van discipline heeft nagelaten de daarin beslechte kwestie financieel correct af te wikkelen en b) dat verweerder niet naar behoren met klager heeft gecommuniceerd. Beide klachtonderdelen gegrond. Verweerder heeft jegens klager hoogst onbetamelijk gehandeld en het vertrouwen in de advocatuur als beroepsgroep ernstig geschaad. Volgt schorsing voor één week.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0085 Raad van Discipline Amsterdam 09-059A

    Klacht tegen advocaat wederpartij over onjuiste feitenvermelding, onnodig grievende uitlatingen en het veroorzaken van onnodige kosten. Klacht alleen gegrond m.b.t. grievende uitlatingen voor zover deze betrekking hebben op het beschuldigen van een misdrijf. Daarvoor bestond onvoldoende feitelijke grondslag en het was niet doelmatig. Volgt enkele waarschuwing.  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0078 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 60 - 2009

    Schending gedragsregel 24. Nadat op 1 april 2006 de Wet op de Rechtsbijstand was gewijzigd en klager aan verweerder had medegedeeld dat hij niet langer samenwoonde had verweerder moeten heroverwegen of klager mogelijk alsnog voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kwam.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0079 Raad van Discipline Amsterdam 09-120H

  klacht ivm het ten onrechte niet aanhangig maken van een procedure. Verweerder heeft klager geen duidelijk (schriftelijk) advies gegeven over zijn juridische positie, de mogelijkheden mbt procedures en de eventuele risico's. Onvoldoende oog voor de taalbarrière. Financiële afspraken en toevoegingsmogelijkheden onvoldoende besproken en vastgelegd zoals bedoeld in gedragsregel 24 lid 3. klacht a), b), c)  gegrond en klachtonderdeel d) ongegrond. Wegens eerder opgelegde maatregelen volgt voorwaardelijke schorsing van een maand.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0080 Raad van Discipline Amsterdam 08-197Alk

  Klacht tegen advocaat klagers wederpartij. Maatstaf. Grote vrijheid en beperkingen daarvan. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0081 Raad van Discipline Amsterdam 07-143U

  Klacht omtrent beweerdelijk onnodig grievende uitlatingen jegens AG OM. Doorbreking appelverbod wrakingsbeslissing? Onderzoek minnelijke regeling door Deken vereist? Eigen belang klager bij klacht. Art. 3 EVRM. Art. 6 EVRM.klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0082 Raad van Discipline Amsterdam 09-103A

  Het betreft een klacht over vermeende belangenverstrengeling door als curator op te treden, terwijl de toenmalige kantoorgenoten van verweerder (als adviseur van een potentiële koper) betrokken waren bij de verkoop van een landgoed uit de boedel. Verder wordt geklaagd over onvoldoende overleg door de curator met klaagster. De werkzaamheden van de curator hebben in 2005 plaatsgevonden en de raad is van oordeel dat de klacht van klaagster niet ontvankelijk is vanwege het lange tijdverloop. Verweerder hoefde er geen rekening meer mee te houden dat klaagster nog een klacht tegen hem zou indienen.