Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 15321-15323 van de 15323 resultaten

  • ECLI:NL:TADRARL:2014:407 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 79/14

    Klacht over optreden van de advocaat van de wederpartij. Niet gebleken is dat deze de grenzen van de hem toekomende vrijheid heeft overschreden. Van het nodeloos rekkken van de procedure, het opzetten van partijen tegen elkaar en het niet meewerken aan een minnelijke regeling is niet gebleken. De advocaat heeft slechts het standpunt van zijn cliënt verwoord, hetgeen zijn taak is. Klacht kennelijk ongegrond.

  • ECLI:NL:TADRARL:2014:409 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 112/13

    Klacht over de kwaliteit van de dienstverlening. Niet gebleken is dat de advocaat onjuiste standpunten heeft ingenomen of onjuiste acties heeft ondernomen. Ook geen sprake van excessief declaratiegedrag. Klacht ongegrond.

  • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1606 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 192-2010

      Het feit dat in de akte van betekening ten onrechte een betalingsverplichting binnen 2 dagen was opgenomen tast de juistheid van de betekening van de grosse niet aan. Klagers juridische positie bleef daardoor onveranderd en klager heeft daardoor geen schade geleden. Beslag is gelegd nog voordat de wederpartij de kans had om diens standpunt te herzien . Onvoldoende getracht om via de minnelijke weg tot een oplossing te komen en derhalve tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.   Klacht (gedeeltelijk)  gegrond.. Maatregel: enkele waarschuwing.