Zoekresultaten 18751-18760 van de 20481 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1707 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B187-2010

    Niet gebleken is dat de voorzitter heeft verzuimd klachtonderdelen te beoordelen of is uitgegaan van onjuiste uitgangspunten bij de beoordeling van de klacht.   Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1720 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 234-2010

    Advocaat mag bij de indiening van een schadeclaim namens een benadeelde partij in beginsel uitgaan van de juistheid van de door zijn cliënt aan hem verstrekte bewijsstukken. Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1701 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 177-2010

    Excessief declareren is niet gebleken. Dat de Raad van Toezicht klager in de begrotingsprocedure niet heeft gehoord, kan verweerder niet worden aangerekend.   Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1714 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M7 B- 2010

    In het korte tijdsbestek van zes weken dat verweerster de zaak onder zich heeft gehad heeft zij de zaak bestudeerd, gecorrespondeerd en een negatief procesadvies uitgebracht. Bij de behandeling van de zaak niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.   Klacht ongegrond. 

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1708 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M19-2011

    Het feit dat verweerder in de periode van april 2005 tot oktober 2005 geen bodemprocedure heeft gestart, rechtvaardigt, mede gelet op de complexiteit van de zaak, niet de conclusie dat verweerder te lang heeft stilgezeten dan wel de zaak onvoldoende voortvarend heeft aangepakt.   Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1721 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 242-2010

  Een in een strafzaak toegevoegd raadsman heeft een van de verdachte afhankelijke positie; een verdachte kan de rechtsbijstand op ieder moment beëindigen. Zodra het voor een advocaat duidelijk is dat zijn cliënt de rechtsbijstand wenst te beëindigen, ligt het op de weg van de advocaat de Raad voor de Rechtsbijstand te vragen de toevoeging te beëindigen. Het staat deze advocaat niet langer vrij in rechte voor de betreffende cliënt op te treden. Niet relevant is of de advocaat ter zitting al dan niet een actieve rol heeft vervuld. Geen aanleiding tot het opleggen van een maatregel.   verzet gegrond; klacht gegrond, zonder oplegging van maatregel  

 • ECLI:NL:TADRARN:2011:YA1722 Raad van Discipline Arnhem 10-191

  Klachten over inzet, traagheid en ongeinteresseerdheid bij pogingen om het van klaagster ingenomen rijbewijs terug te krijgen ongegrond. Niet aannemelijk dat verweerster tekort is geschoten in de te betrachten zorg.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1702 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch R238-2010

    Van een advocaat mag worden verwacht dat hij een verjaringstermijn tijdig stuit. Nalaten hiervan is tuchtrechtelijk verwijtbaar, Of de wederpartij al dan niet met positief resultaat aansprakelijk gesteld had kunnen worden doet hieraan niets af. Gedurende een lange periode onvoldoende gecommuniceerd over de voortgang van de zaak en niet afdoende gereageerd op verzoeken van cliënte. Klacht gegrond. Onvoorwaardelijke schorsing van twee weken.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1715 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 185-2010

    Artikel 46d lid 3 advocatenwet brengt voor de deken geen verplichting met zich mee om een klacht onmiddellijk ter kennis te brengen van de raad van discipline zonder eerst het zijn inziens noodzakelijke onderzoek naar de klacht te hebben afgerond. Artikel 46e lid 2 van de advocatenwet heeft betrekking op een ambtshalve bevoegdheid van een deken en heeft geen betrekking op een verzoek van een klager.   Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1709 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M210-2010

    Bij de behandeling van de zaak onvoldoende voortvarendheid betracht en omtrent de voortgang onvoldoende met klager gecommuniceerd.    Klacht gegrond. Enkele waarschuwing.