ECLI:NL:TGDKG:2024:49 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/741105 / DW RK 23/381 MK/SM

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2024:49
Datum uitspraak: 31-05-2024
Datum publicatie: 31-05-2024
Zaaknummer(s): C/13/741105 / DW RK 23/381 MK/SM
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Beslissing op verzet. Klager niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 31 mei 2024 zoals bedoeld in artikel 39, vierde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de beslissing van 25 juli 2023 met zaaknummer C/13/724234 / DW RK 22/388 EdV/WdJ en het daartegen ingestelde verzet met zaaknummer C/13/741105 / DW RK 23/381 MK/SM ingesteld door:

[   ],

wonende te [   ],

klager,

tegen:

[   ],

waarnemend-gerechtsdeurwaarder te [   ],

beklaagde,

gemachtigde: [   ].

1. Ontstaan en verloop van de procedure

Bij brief, ingekomen op 18 oktober 2022, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op

8 december 2022, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. Bij beslissing van 25 juli 2023 heeft de voorzitter de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Aan klager is een afschrift van de beslissing van de voorzitter toegezonden bij brief van 25 juli 2023. Bij e-mail, ingekomen op 20 oktober 2023, heeft klager verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter. Het verzetschrift is behandeld ter openbare terechtzitting van 12 april 2024 alwaar klager, de gerechtsdeurwaarder en haar gemachtigde zijn verschenen. De uitspraak is bepaald op 31 mei 2024.

2. De ontvankelijkheid van het verzet

2.1 Het verzet dient op grond van de wet te worden ingediend binnen veertien dagen na verzending van de brief met de beslissing van de voorzitter. De beslissing is verzonden op 25 juli 2023. De termijn begon daarmee te lopen op 26 juli 2023 en eindigde op 8 augustus 2023. Het verzet is ingekomen op 20 oktober 2023 augustus 2023, dus ruimschoots buiten de termijn van veertien dagen en daarom te laat ingediend. Nu niet is gebleken van omstandigheden die de termijnoverschrijding verschoonbaar maken, is klager niet-ontvankelijk in zijn verzet.

2.2 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING:

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

  • verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. M.L.S. Kalff, plaatsvervangend-voorzitter, mr. S.N. Schipper en mr. J.M. Wisseborn, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 mei 2024, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing staat op grond van het bepaalde in artikel 39, lid 4 van de Gerechtsdeurwaarderswet geen rechtsmiddel open.