ECLI:NL:TGZRAMS:2023:140 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/5024

ECLI: ECLI:NL:TGZRAMS:2023:140
Datum uitspraak: 30-05-2023
Datum publicatie: 30-05-2023
Zaaknummer(s): A2022/5024
Onderwerp: Onjuiste behandeling/verkeerde diagnose
Beslissingen: Niet-ontvankelijk
Inhoudsindicatie: Voorzittersbeslissing tegen een verpleegkundige. Zij heeft ook een BIG-registratie als physician assistant. Zij is werkzaam als seksuoloog en verricht haar werkzaamheden als seksuoloog niet in de hoedanigheid van verpleegkundige. Dit blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Ook heeft zij zich tegenover klager enkel als physician assistant gepresenteerd. Er zijn geen aanwijzingen dat zij als verpleegkundige is opgetreden. Klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

A2022/5024

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM

Voorzittersbeslissing van 30 mei 2023 naar aanleiding van de klacht van:

A,
wonende te B, klager,

tegen

C,
verpleegkundige, werkzaam in D,
verweerster, hierna ook: de verpleegkundige, gemachtigde: mr. D. Zwartjens, werkzaam te Leiden.

1. De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
-  het klaagschrift met de bijlagen, ontvangen op 14 oktober 2022;
-  het verweerschrift met de bijlagen.

2. De overwegingen
2.1   De voorzitter moet beoordelen of klager in zijn klacht tegen verweerster in haar hoedanigheid 
van verpleegkundige kan worden ontvangen. De voorzitter is van oordeel dat de klacht kennelijk 
niet-ontvankelijk is. Voor die beslissing is het volgende van belang. ‘Kennelijk’ betekent dat het 
niet nodig is om nog vragen aan de partijen te stellen en dat duidelijk is dat de klacht niet 
gegrond kan worden verklaard. Hierna licht de voorzitter toe hoe zij tot deze beslissing is 
gekomen.

2.2   Verweerster is werkzaam als seksuoloog in een ziekenhuis. Klager maakt haar meerdere 
verwijten over de door haar geleverde zorg. Klager spreekt haar aan als seksuoloog. Verweerster 
heeft, naast haar BIG-registratie als verpleegkundige, ook een BIG- registratie als physician 
assistant. Wat betreft de BIG-registratie als verpleegkundige heeft verweerster een 
niet-ontvankelijkheidsverweer gevoerd. De klacht met betrekking tot het handelen van verweerster 
als BIG-registreerde physician assistant is bekend onder kenmerk A2022/4581.

2.3   Verweerster heeft aangevoerd dat zij sinds 1983 werkzaam is in de zorg. In de eerste jaren 
van haar dienstverband was zij werkzaam als verpleegkundige. Sinds 2004 was zij als physician 
assistant werkzaam op de afdeling urologie. In 2010 liet verweerster zich registreren als seksuoloog bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. Sindsdien werkt zij als seksuoloog in het ziekenhuis. Volgens verweerster verricht zij haar werkzaamheden als seksuoloog niet in de hoedanigheid van verpleegkundige. Dit blijkt uit haar feitelijke werkzaamheden: zij draait op de polikliniek Medische Psychologie zelfstandig poli’s, zij 
voert gesprekken met patiënten, stelt indicaties voor medicatiegebruik en schrijft deze medicatie 
ook voor, zij schrijft de verslagleggende correspondentie en onderhoudt het contact met de 
(para)medische medebehandelaren.

2.4   De voorzitter overweegt dat deze feitelijke werkzaamheden van verweerster, waarvan ook uit 
het dossier blijkt, niet kunnen worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van een 
verpleegkundige. Verweerster verricht zelfstandig voorbehouden handelingen, zoals het voorschrijven 
van medicatie. Verder heeft zij zich tegenover klager ook enkel als physician assistant 
gepresenteerd. Zij gebruikt in haar e- mailhandtekening, verslaglegging en brieven alleen de titel 
van physician assistant. Dat betekent dat er geen aanwijzingen zijn dat verweerster bij het 
handelen dat klager haar verwijt in de hoedanigheid van verpleegkundige is opgetreden. Daarom is de 
voorzitter van oordeel dat de klacht tegen verweerster in die hoedanigheid kennelijk 
niet-ontvankelijk is.

3. De beslissing
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is gegeven door N.B. Verkleij, voorzitter, bijgestaan door E.A. Weiland,
secretaris.