ECLI:NL:TGDKG:2023:9 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/721662 / DW RK 22/316 LV/SM

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2023:9
Datum uitspraak: 08-03-2023
Datum publicatie: 10-03-2023
Zaaknummer(s): C/13/721662 / DW RK 22/316 LV/SM
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Beslissing op verzet. Niet-ontvankelijk. Verzet te laat ingediend

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 8 maart 2023 zoals bedoeld in artikel 39, vierde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de beslissing van 26 juli 2022 met zaaknummer C/13/710402 DW RK 21/533 MK/WdJ en het daartegen ingestelde verzet met zaaknummer C/13/721662 / DW RK 22/316 LV/SM ingesteld door:

[   ],

wonende te [   ],

klager,

tegen:

[   ],

gerechtsdeurwaarder te [   ],

beklaagde.

1. Ontstaan en verloop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 29 november 2021, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Klager heeft zijn klacht aangevuld bij e-mail van 6 december 2021. Bij verweerschrift, ingekomen op 4 januari 2022, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. Bij beslissing van 26 juli 2022 heeft de voorzitter de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Klager is een afschrift van de beslissing van de voorzitter toegezonden bij brief van 26 juli 2022. Bij brief, ingekomen op 18 augustus 2022, heeft klager verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter. Klager en de gerechtsdeurwaarder hebben schriftelijk medegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen. Het verzetschrift is behandeld ter openbare terechtzitting van 25 januari 2023. De uitspraak is bepaald op 8 maart 2023.

2. De ontvankelijkheid van het verzet

2.1 Het verzet dient op grond van de wet te worden ingediend binnen veertien dagen na verzending van de brief met de beslissing van de voorzitter. De beslissing is verzonden op 26 juli 2022. De termijn begon daarmee te lopen op 27 juli 2022 en eindigde op 9 augustus 2022. Het verzet is ingekomen op 18 augustus 2022, dus buiten de termijn van veertien dagen en daarom te laat ingediend. Nu niet is gebleken van omstandigheden die de termijnoverschrijding verschoonbaar maken, is klager niet ontvankelijk in zijn verzet.

2.2 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING:

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

  • verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. L. Voetelink, plaatsvervangend-voorzitter, en mr. C.W.D. Bom en mr. A.W. Veth, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 maart 2023, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing staat op grond van het bepaalde in artikel 39, lid 4 van de Gerechtsdeurwaarderswet geen rechtsmiddel open.