ECLI:NL:TADRSHE:2023:17 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-484/DB/ZWB

ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2023:17
Datum uitspraak: 17-01-2023
Datum publicatie: 06-02-2023
Zaaknummer(s): 22-484/DB/ZWB
Onderwerp: Tuchtprocesrecht, subonderwerp: Herziening
Beslissingen: Overige (tussen)beslissingen
Inhoudsindicatie: Herstelbeslissing. 

Beslissing van de Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch

van 17 januari 2023

in de zaak 22-484 DB/ZWB

naar aanleiding van de klacht van:

klager

over:

verweerder

De raad heeft in bovenvermelde klachtzaak op 12 december 2022 beslist. In de aanhef van die beslissing staat het volgende:

Beslissing van de Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch

van  januari 2023

in de zaak 22-484 DB/ZWB

naar aanleiding van de klacht van:

klager

over:

Mr X.

advocaat te U.      

verweerder

gemachtigde: mr. Y.

advocaat te U.

De gemachtigde van verweerder heeft op 12 december 2022 telefonisch aan de griffie van de raad bericht dat hij niet als advocaat op het tableau staat ingeschreven. Hij verzocht om een herstelbeslissing.

De raad zal daarom de beslissing van 12 december 2022 herstellen in die zin dat de vermelding dat de gemachtigde van verweerder advocaat te U. is in de aanhef van die beslissing komt te vervallen.

BESLISSING

De raad van discipline herstelt voornoemde beslissing van 12 december 2022 in die zin:

dat de aanhef van de beslissing wordt hersteld als volgt:

Beslissing van de Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch

van 12 december 2022

in de zaak 22-484 DB/ZWB

naar aanleiding van de klacht van:

klager

over:

mr. X

advocaat te U.      

verweerder

gemachtigde: mr. Y.

Aldus beslist door m. R.A.J. van Leeuwen, voorzitter, mrs. J.D.E. van den Heuvel en M. Callemeijn, leden, bijgestaan door mr. I.J.M. Huysmans-van Opstal, als griffier en uitgesproken op 17 januari 2023.

Griffier                                                                         Voorzitter

Verzonden op: 17 januari 2023