ECLI:NL:TADRSGR:2023:126 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-287/DH/RO/D

ECLI: ECLI:NL:TADRSGR:2023:126
Datum uitspraak: 15-06-2023
Datum publicatie: 15-06-2023
Zaaknummer(s): 23-287/DH/RO/D
Onderwerp: Wat een behoorlijk advocaat betaamt, subonderwerp: Artikel 60 ab Advocatenwet
Beslissingen:
  • Regulier
  • Overige (tussen)beslissingen
Inhoudsindicatie: Verzoek art. 60ab lid 5 Aw toegewezen.

Beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag van 15 juni 2023 in de zaak 23-287/DH/RO/D naar aanleiding van het verzoek van:

de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam
ambtshalve

over:

verweerster
gemachtigde: mr. F.L.C. Schoolderman

1    VERLOOP VAN DE PROCEDURE
1.1    Op 28 april 2023 heeft de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam (hierna: de deken) een verzoek ingediend op grond van artikel 60ab leden 1 en 2 Advocatenwet (Aw) tegen verweerster.
1.2    Bij beslissing van 4 mei 2023 heeft de raad het verzoek ex artikel 60ab lid 1 en 2 Aw toegewezen en verweerster met onmiddellijke ingang geschorst in de uitvoering van haar praktijk als advocaat. De raad heeft de termijn voor het indienen van een dekenbezwaar op verzoek van de deken en gelet op art. 60ab lid 5 Aw op zes weken na de beslissing bepaald. Deze beslissing is gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:TADRSGR:2023:103.

2    VERZOEK
2.1    Op 13 juni 2023 heeft de deken op grond van artikel 60ab lid 5 Advocatenwet verzocht om de termijn voor het indienen van een dekenbezwaar te verlengen met een termijn van zes weken. 

3    VERWEER 
3.1    Namens verweerster is te kennen gegeven dat tegen het verzoek geen verweer wordt gevoerd.

4    BEOORDELING
4.1    Art. 60ab lid 5 Aw bepaalt dat de raad van discipline op schriftelijk verzoek van de deken de termijn voor het indienen van een dekenbezwaar ten hoogste eenmaal kan verlengen met een door hem te bepalen redelijke termijn van niet langer dan zes weken. 
4.2    De raad zal, mede in aanmerking nemend dat geen verweer is gevoerd en er ambtshalve geen redenen zijn om anders te beslissen, het verzoek van de deken toewijzen. De termijn voor het indienen van een dekenbezwaar wordt op zes weken bepaald.

BESLISSING
De raad van discipline:
-    wijst het verzoek van de deken ex artikel 60ab lid 5 Aw toe en verlengt de termijn voor het     indienen van een dekenbezwaar met zes weken.

Aldus beslist door mr. [naam voorzitter], voorzitter, mrs. [namen leden], leden, bijgestaan door mr. [naam griffier] als griffier  op 15 juni 2023.