ECLI:NL:TADRARL:2023:275 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-578/AL/MN herstelbeslissing

ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2023:275
Datum uitspraak: 30-10-2023
Datum publicatie: 13-11-2023
Zaaknummer(s): 22-578/AL/MN herstelbeslissing
Onderwerp:
  • Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Vrijheid van handelen
  • Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Grievende uitlatingen
Beslissingen: Overige (tussen)beslissingen
Inhoudsindicatie: Herstelbeslissing.

Herstelbeslissing van de raad van discipline in het ressort Arnhem Leeuwarden van 30 oktober 2023
in de zaak 22-578/AL/MN
naar aanleiding van de klacht van:

klaagster
over
verweerster
gemachtigde: mr. [S], advocaat te [L]

Op 23 oktober 2023 heeft de raad op bovengenoemde klacht beslist. Deze beslissing is op dezelfde datum aan partijen verstuurd.
Bij e-mail van 24 oktober 2023 heeft mr. [S], de gemachtigde van verweerster, de raad erop gewezen dat in de kop van de beslissing van 23 oktober 2023 is vermeld dat hij advocaat is te [H], terwijl hij advocaat te [L] is. Mr. [S] heeft de raad gevraagd om deze onjuistheid te herstellen.
De raad overweegt dat sprake is van een kennelijke fout die zich leent voor herstel.
Het herstel van de onjuist vermelde vestigingsplaats van de gemachtigde van verweerster heeft geen gevolgen voor de inhoud van de beslissing van de raad. De raad is daarom van oordeel dat het herstel ambtshalve kan plaatsvinden, zodat aan hoor- en wederhoor niet wordt toegekomen.

BESLISSING
De raad van discipline:
-  herstelt de beslissing van 23 oktober 2023 in klachtzaak 22-578/AL/MN, in die zin dat in de kop van deze beslissing ‘gemachtigde: mr. [S], advocaat te [H]’ dient te worden gelezen als ‘gemachtigde: mr. [S], advocaat te [L].

Aldus beslist door mr. J.U.M. van der Werff, voorzitter, mrs. H.K. Scholtens en A.W. Siebenga, leden, bijgestaan door mr. A.E. van Oost als griffier en uitgesproken in het openbaar op 30 oktober 2023.

Griffier                                                                                                                                         Voorzitter

Verzonden d.d. 30 oktober 2023