Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGZRAMS:2022:111 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/3794 (herstelbeslissing van de beslissing ECLI:NL:TGZRAMS:2022:82)

ECLI: ECLI:NL:TGZRAMS:2022:111
Datum uitspraak: 01-08-2022
Datum publicatie: 01-08-2022
Zaaknummer(s): A2022/3794 (herstelbeslissing van de beslissing ECLI:NL:TGZRAMS:2022:82)
Onderwerp: Grensoverschrijdend gedrag
Beslissingen: Gegrond, (voorwaardelijke) schorsing inschrijving register
Inhoudsindicatie: Herstelbeslissing van de beslissing ECLI:NL:TGZRAMS:2022:82


REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
AMSTERDAM


Herstelbeslissing van 1 augustus 2022 van de beslissing van 22 juni 2022 inzake de klacht van:


A,
wonende te B,
thans verblijvende in C,
klager,


tegen


D,
verpleegkundige,
destijds werkzaam te E,
verweerster.


1. Procesgang
Dit college heeft op 22 juni 2022 in de onderhavige zaak uitspraak gedaan. Een kopie van die uitspraak is aan deze herstelbeslissing gehecht. De klager heeft inmiddels bij brief van 1 juli 2022, ingekomen op 5 juli 2022, hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing, voor zover onderdelen van zijn klacht ongegrond zijn verklaard. Naar aanleiding daarvan heeft het college ambtshalve vastgesteld dat de beslissing van 22 juni 2022 in het dictum (onder het kopje “7. De beslissing”) niet juist is weergegeven en dat de beslissing daarom verbetering behoeft. Partijen zijn bij brief van 14 juli 2022 van de secretaris in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de voorgenomen verbetering van de beslissing. De klager heeft daarop niet gereageerd en verweerster heeft gereageerd bij e-mail van 17 juli 2022.

2. Beoordeling
In het dictum van de beslissing van 22 juni jl. is vermeld: “verklaart de klacht gegrond”.
Dit is niet juist. Onder kopje “6. Wat is het oordeel van het college?” in rechtsoverweging 6.1 is vermeld dat klachtonderdeel a) gegrond is. In rechtsoverweging 6.2 staat echter vermeld dat de klachtonderdelen b) tot en met e) alle ongegrond zijn. Dit is echter niet vermeld in het dictum. Klager heeft niet gereageerd en verweerster heeft geen bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen verbetering. Er is sprake van een kennelijke fout, die zich voor eenvoudig herstel leent. Daarom zal het college het dictum van de uitspraak aanpassen zoals hieronder vermeld.

3. De beslissing


Het college:
- verbetert het dictum van de beslissing van 22 juni 2022 als volgt:
- de tekst “verklaart de klacht gegrond;” wordt gewijzigd in: - “verklaart klachtonderdeel a) gegrond; - verklaart de klacht voor wat betreft de klachtonderdelen b) tot en met e) ongegrond;”
- handhaaft voor het overige de beslissing van 22 juni 2022.

Deze beslissing is gegeven door N.B. Verkleij, voorzitter, R.E. van Hellemondt, lid-jurist,
P.A. Arnold, E.M. Vink-de Goeij en M. Houtlosser, leden-verpleegkundige,
bijgestaan door S.R.M.I. Roos-Bollen, secretaris.