Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGZCTG:2022:186 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1172

ECLI: ECLI:NL:TGZCTG:2022:186
Datum uitspraak: 07-11-2022
Datum publicatie: 17-11-2022
Zaaknummer(s): C2021/1172
Onderwerp: Geen of onvoldoende zorg
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Klacht tegen een specialist ouderengeneeskunde. Het Regionaal Tuchtcollege heeft klager in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard. Het Centraal Tuchtcollege heeft het beroep van klager ter zitting behandeld. Na sluiting van het onderzoek ter zitting is gebleken dat dit onderzoek door de afwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde niet volledig kon zijn. Het Centraal Tuchtcollege acht zich hierdoor onvoldoende geïnformeerd om tot een oordeel te komen. In verband hiermee wordt het onderzoek ter zitting in deze zaak heropend en geschorst. Tussenbeslissing.

C E N T R A A L  T U C H T C O L L E G E
voor de Gezondheidszorg
Beslissing in de zaak onder nummer C2021/1172 van:
A., wonend in B., appellant, klager in eerste aanleg,
hierna: klager
tegen
C., specialist ouderengeneeskunde,
werkzaam in B., verweerster in beide instanties,
hierna: de specialist ouderengeneeskunde
gemachtigde: mr. I.P.C. Sindram, advocaat te Nijmegen.
1.    Verloop van de procedure
Klager heeft op 9 december 2020 bij het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven tegen 
de specialist ouderengeneeskunde een klacht ingediend. Bij beslissing van 
3 november 2021, onder nummer E2021/2204-20141a, heeft dat college klager in 
zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard. 
Klager heeft tegen die beslissing tijdig beroep ingesteld. De specialist ouderengeneeskunde heeft een verweerschrift in beroep ingediend. 
De zaak is in beroep tegelijkertijd maar niet gevoegd met de zaak C2021/1173 behandeld op de openbare zitting van het Centraal Tuchtcollege van 22 augustus 2022.  Klager is zonder kennisgeving vooraf niet verschenen. Later is gebleken dat hij, hoewel behoorlijk uitgenodigd, niet naar het Paleis van Justitie in Den Haag is gegaan, maar naar dat in Den Bosch. De specialist ouderengeneeskunde is met kennisgeving vooraf niet verschenen. Zij heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door mr. I.P.C. Sindram, voornoemd. Hij heeft het standpunt van de specialist ouderengeneeskunde hier verder toegelicht.
2.    Heropening van het onderzoek
Na sluiting van het onderzoek ter zitting op 22 augustus 2022 is tijdens de beraadslaging gebleken dat dit onderzoek door de afwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde niet volledig kon zijn. Het Centraal Tuchtcollege acht zich hierdoor onvoldoende geïnformeerd om tot een oordeel te komen. In verband hiermee wordt het onderzoek in deze zaak heropend en geschorst. 
Het onderzoek ter zitting zal worden hervat op een nader te bepalen zitting. Partijen zullen hiervoor ingevolge artikel 22 juncto artikel 8 van het Tuchtrechtbesluit BIG een uitnodiging ontvangen.   
3.    Beslissing
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg:
heropent en schorst het onderzoek ter zitting;
beveelt dat het onderzoek zal worden hervat op de nader te bepalen zitting.
Deze beslissing is gegeven door: E.J. Daalder, voorzitter; E.F. Lagerwerf-Vergunst en
B.J.M. Frederiks, leden-juristen en H.J. Hasper en B.J.P. Vis Janssens de Varebeke, leden-beroepsgenoten en E.D. Boer, secretaris.
Uitgesproken ter openbare zitting van 7 november 2022.
Voorzitter w.g.    Secretaris  w.g.