Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2022:133 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/709015 / DW RK 21/480 LV/SM

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2022:133
Datum uitspraak: 15-07-2022
Datum publicatie: 04-08-2022
Zaaknummer(s): C/13/709015 / DW RK 21/480 LV/SM
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Beslissing op verzet. Niet-ontvankelijk. Verzet termijn overschreden.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 15 juli 2022 zoals bedoeld in artikel 39, vierde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de beslissing van 14 september 2021 met zaaknummer C/13/698783 DW RK 21/99 MdV/WdJ en het daartegen ingestelde verzet met zaaknummer C/13/709015 / DW RK 21/480 LV/SM ingesteld door:

[   ],

wonende te [   ],

klager,

tegen:

[   ],

gerechtsdeurwaarder te [   ],

beklaagde.

1. Ontstaan en verloop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 8 maart 2021, heeft klager een klacht ingediend tegen (een medewerker van het kantoor van) beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 14 april 2021, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. Bij beslissing van 14 september 2021 heeft de voorzitter de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Klager is een afschrift van de beslissing van de voorzitter toegezonden bij brief van 14 september 2021. Bij e-mail, ingekomen op 19 oktober 2021, heeft klager verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter.. Het verzetschrift is behandeld ter openbare terechtzitting van 20 mei 2022 alwaar klager is verschenen. De gerechtsdeurwaarder is, met voorafgaand bericht, niet verschenen. De uitspraak is bepaald op 15 juli 2022.

2. De ontvankelijkheid van het verzet

2.1 Het verzet dient op grond van de wet te worden ingediend binnen veertien dagen na verzending van de brief met de beslissing van de voorzitter. De beslissing is verzonden op 14 september 2021. De termijn begon daarmee te lopen op

15 september 2021 en eindigde op 28 september 2021. Het verzet is ingekomen op 19 oktober 2021, dus buiten de termijn van veertien dagen en daarom te laat ingediend. Nu niet is gebleken van omstandigheden die de termijnoverschrijding verschoonbaar maken, is klager niet ontvankelijk in zijn verzet.

2.2 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING:

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

  • verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. L. Voetelink, plaatsvervangend-voorzitter, en mr. M.C.M. Hamer en mr. A.W. Veth, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

15 juli 2022, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing staat op grond van het bepaalde in artikel 39, lid 4 van de Gerechtsdeurwaarderswet geen rechtsmiddel open.