Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGZREIN:2021:55 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2075-20120b

ECLI: ECLI:NL:TGZREIN:2021:55
Datum uitspraak: 03-09-2021
Datum publicatie: 03-09-2021
Zaaknummer(s): E2021/2075-20120b
Onderwerp: Overige klachten
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: -

Uitspraak: 3 september 2021

 

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

TE EINDHOVEN

Rectificatiebeslissing in de zaak:

[A] en [B]

wonende te [C]

klagers

tegen:

[D]

werkzaam te [E]

verweerster

gemachtigde mr. M.J. de Groot te Utrecht

1. Het verloop van de procedure

Het college heeft kennisgenomen van:

-          de beslissing van het college van 18 augustus 2021

-          de e-mail van 24 augustus 2021 van de gemachtigde van verweerster

-          de brieven van 26 augustus 2021 van de secretaris aan beide partijen.

2. De feiten

Op 18 augustus 2021 heeft het college uitspraak gedaan inzake de klacht van klagers tegen verweerster. Op 24 augustus 2021 heeft de gemachtigde van verweerster per e-mail laten weten dat er volgens haar een kennelijke verschrijving in de beslissing staat. In de aanhef van de beslissing staat namelijk vermeld dat verweerster neuroloog is, terwijl verweerster neurochirurg is.  Bij brief van 26 augustus 2021 heeft de secretaris beide partijen hiervan in kennis gesteld en aangegeven op welke wijze het college voornemens is de beslissing te wijzigen. De secretaris heeft partijen in de gelegenheid gesteld op de voorgenomen rectificatie te reageren. Partijen hebben binnen de aan hen gestelde termijn niet aangegeven bezwaar te hebben tegen de voorgestelde rectificatie.

3. De overwegingen van het college

Het college is van oordeel dat er sprake is van een kennelijke fout in de beslissing van 18 augustus 2021 die zich leent voor rectificatie omdat daarin abusievelijk staat:

“ [D]

neuroloog

werkzaam te E]

verweerster ”

De beslissing houdt derhalve een kennelijke en ook voor partijen kenbare omissie in, die zich leent voor rectificatie. De beslissing wordt gerectificeerd als hieronder vermeld.

4. De beslissing

Het college:

-          bepaalt dat in de beslissing van 18 augustus 2021 de volgende passage zal worden vervangen :

“ [D]

neuroloog

werkzaam te [E]

             verweerster ”;

-          bepaalt dat deze passage zal worden vervangen door:

“ [D]

neurochirurg

werkzaam te [E]

            verweerster ”.

Aldus beslist door K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk, voorzitter, F.C. Alink-Steinberg, lid-jurist, J. Poelen, H. van Santbrink en E.J. van Lindert, leden-beroepsgenoten, in aanwezigheid van M. van der Hart, secretaris, en uitgesproken door E.P. van Unen op 3 september 2021 in aanwezigheid van de secretaris.

secretaris                                                                                                                         voorzitter