Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGZREIN:2021:48 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2476-2070a

ECLI: ECLI:NL:TGZREIN:2021:48
Datum uitspraak: 29-07-2021
Datum publicatie: 29-07-2021
Zaaknummer(s): E2021/2476-2070a
Onderwerp: Geen of onvoldoende zorg
Beslissingen: Ongegrond/afwijzing
Inhoudsindicatie: Dermatoloog wordt verweten dat er sprake is van onverantwoorde, onveilige zorg omdat hij de operatie van klaagster heeft uitbesteed aan een arts die niet is opgeleid tot oncoloog. Het college is van oordeel dat de dermatoloog de operatie kon en mocht overlaten aan zijn collega-plastisch chirurg. Geen sprake van onverantwoorde, onveilige zorg. Ongegrond

Uitspraak: 29 juli 2021

 

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

TE EINDHOVEN

heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 23 juni 2020 ingekomen klacht van:

[A]

wonende te [B]

klaagster

tegen:

[C]

dermatoloog

werkzaam te [B]

verweerder

gemachtigde mr. D.M. Pot te Utrecht

1.         Het verloop van de procedure

Het college heeft kennisgenomen van:

-          het klaagschrift

-          het verweerschrift

-          het proces-verbaal van het mondelinge vooronderzoek d.d. 27 november 2020

-          de reactie van klaagster op het proces-verbaal van het mondelinge vooronderzoek, ingekomen op 2 juni 2021

-          de ter zitting door klaagster overgelegde e-mails.

De klacht is ter openbare zitting van 17 juni 2021 behandeld, gelijktijdig met de zaak met dossiernummer E2021/2480-2070b. Partijen waren aanwezig, verweerder bijgestaan door zijn gemachtigde.

2.                  De feiten

2.1              Klaagster is door haar huisarts verwezen naar een dermatoloog vanwege een verdachte plek op de rechter neusvleugel. Verweerder, dermatoloog, zag klaagster voor het eerst op 4 september 2019. Hij heeft haar toen onderzocht. Hij vermoedde een basaalcelcarcinoom. Om deze vermoede diagnose te bevestigen, heeft hij die dag een huidbiopt afgenomen. Ook is toen besproken dat indien het inderdaad een basaalcelcarcinooom zou betreffen, Mohs chirurgie geïndiceerd zou zijn omdat de verdachte plek op de neusvleugel zat en zeer dicht bij de rand.

De Mohs operatie zou door de dermatoloog worden uitgevoerd. Het sluiten van het defect zou worden verricht door de plastisch chirurg (tegen wie klaagster ook een klacht heeft ingediend bij het college, geregistreerd onder nummer E2021/2880-2070b). Dat zouden twee afzonderlijke afspraken zijn. De uitslag van het biopt zou telefonisch worden doorgegeven. Als het basaalcelcarcinoom zou worden aangetoond, zou klaagster eerst worden verwezen naar de plastisch chirurg.

2.2              Op 16 september 2019 heeft de verpleegkundige de uitslag van het histologisch onderzoek, te weten een nodulair groeiend basaalcelcarcinoom, telefonisch doorgegeven aan klaagster. Het patiëntdossier van klaagster bevat de volgende mededeling naar aanleiding van dit contact (alle hierna volgende citaten overgenomen inclusief spel- en taalfouten):

“Vandaag opnieuw gebeld en PA uitslag gegeven. Is bekend met Mohs procedure. (…) Mw is op de hoogte van het feit dat [plastisch chirurg] de wond gaat sluiten en weet dat afdeling plastische chirurgie contact op gaan nemen.”

2.3              Op 23 september 2019 gaf klaagster aan de balie van de poli Dermatologie aan de verpleegkundige aan dat zij niet wilde dat de operatie door de dermatoloog en het sluiten van de wond door de plastisch chirurg op verschillende dagen zou plaatsvinden. De verpleegkundige heeft uitgelegd dat dit de procedure was en dat zij daar niets aan kon veranderen.

2.4              Op 1 oktober 2019 heeft klaagster een consult gehad bij de plastisch chirurg die de wond zou sluiten.

2.5              Op 20 november 2019 had klaagster een tweede consult bij verweerder. Het patiëntdossier bevat de volgende mededeling naar aanleiding van dit contact:

“Komt terug met de vraag hoe verder.

(…)

Lichamelijk onderzoek

Zelfde papel rand neusvleugel rechts

(…)

Mohs plannen. Sluiten plast

Addendum 27/11

Plast chirurg neemt de behandeling over. Controle 3 maanden alhier”

2.6              Het patiëntdossier van klaagster zoals aangelegd door de afdeling plastische chirurgie vermeldt op 16 december 2019:

“Pate kunnen bereiken om uitleg te geven over de herziene afspraken. Pate gaf aan ontstemd te zijn over het traject tot nu toe en hoe lang het duurt voordat de juiste afspraken gemaakt zijn. Pate uitgelegd dat er overleg geweest is tussen [verweerder] en [de plastisch chirurg] en dat daarom nu een VC [college: lees: vriescoupe] gepland is voor haar.”

2.7              Op  7 januari 2020 is klaagster geopereerd aan het basaalcelcarcinoom door de plastisch chirurg.

3.                  De klacht

In verband met de verwijdering van het basaalcelcarcinoom op de rechter neusvleugel van klaagster verwijt zij verweerder dat er sprake is van onverantwoorde, onveilige zorg omdat verweerder zijn werk heeft uitbesteed aan een arts die niet is opgeleid tot oncoloog.

4.                  Het standpunt van verweerder

4.1       Verweerder stelt dat klaagster wist dat Mohs chirurgie, het verwijderen van het basaalcelcarcinoom door hem en het sluiten van het defect door de plastisch chirurg, niet op één dag zou plaatsvinden. Nadat de plastisch chirurg op 27 november 2019 contact had opgenomen met verweerder, heeft verweerder ingestemd met het voorstel van de plastisch chirurg. De plastisch chirurg zag een mogelijkheid zelf de ingreep te doen waardoor alles op één dag kon plaatsvinden. Zo kon aan de wens van klaagster, dat de operatie op één dag zou plaatsvinden, tegemoet worden gekomen. Daarop is het behandelplan gewijzigd.

4.2       Verweerder stelt dat klaagster op de hoogte was van het feit dat de operatie op 7 januari 2020 anders zou verlopen dan verweerder haar eerder toegelicht had in relatie tot de geplande Mohs operatie. Zij was ervan op de hoogte dat het zou gaan om een vriescoupe en dat deze zou worden uitgevoerd door de plastisch chirurg.

Er is geen sprake geweest van onverantwoorde en onveilige zorg. De plastisch chirurg was bevoegd en bekwaam om de operatie uit te voeren.

5.                  De overwegingen van het college

Het college is van oordeel dat de klacht ongegrond moet worden verklaard. Uit de stukken en hetgeen ter zitting besproken is, volgt dat het voor klaagster duidelijk moet zijn geweest dat het op 7 januari 2020 om een andere ingreep zou gaan dan oorspronkelijk voorgesteld door verweerder. Ook moet voor haar duidelijk geweest zijn dat de plastisch chirurg die operatie zou uitvoeren en niet verweerder. Immers, nadat klaagster op 1 oktober 2019 een consult gehad had met de plastisch chirurg is hij tegemoet gekomen aan de wens van klaagster de gehele ingreep op één dag te laten plaatsvinden en is haar, in ieder geval op 16 december 2019, uitgelegd dat het om een andere ingreep zou gaan.

De door de plastisch chirurg voorgestelde en uitgevoerde operatie was daarnaast medisch verantwoord. Verweerder kon en mocht de behandeling overlaten aan de plastisch chirurg. Klaagster heeft niet onderbouwd, en in het dossier zijn evenmin aanwijzingen gevonden, dat de door verweerder verleende zorg onverantwoord en onveilig is geweest.

6. De beslissing

Het college:

-          verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door E.C.M. de Klerk, voorzitter, C.M.H.M. van Lent, lid-jurist,

J.M. Mommers, H.L. de Boer en J.N. Bennen, leden-beroepsgenoten, in aanwezigheid van

M. Uzun-Karatepe, secretaris, en uitgesproken door E.P. van Unen op 29 juli 2021 in aanwezigheid van de secretaris.