Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGZREIN:2021:31 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2091 rectificatiebeslissing

ECLI: ECLI:NL:TGZREIN:2021:31
Datum uitspraak: 30-04-2021
Datum publicatie: 30-04-2021
Zaaknummer(s): 2091 rectificatiebeslissing
Onderwerp: Onvoldoende informatie
Beslissingen: Gegrond, waarschuwing
Inhoudsindicatie: Verweerster wordt onder meer verweten dat: 1)             zij haar (privé)gevoelens met klaagster, als cliënt, heeft gedeeld, terwijl klaagster nog bezig was met relatietherapie. Klaagster had nooit willen weten dat verweerster liefdesgevoelens voor haar ex-partner had gekregen. Klaagster vindt dat erg onprofessioneel en er is geen rekening gehouden met haar kwetsbare psychische staat van zijn op 26 juni 2020; 2)             zij na het ontdekken van haar gevoelens niet meteen de behandeling met klaagster heeft stopgezet, maar zeker nog één therapie aan klaagster heeft gegeven; Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht deels ongegrond.

Uitspraak: 30 april 2021

 

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

TE EINDHOVEN

Rectificatiebeslissing in de zaak:

[A]

wonende te [B]

klaagster

tegen:

[C]

verpleegkundige

werkzaam te [D]

verweerster

1. Het verloop van de procedure

Het college heeft kennisgenomen van:

-          de beslissing van het college van 24 maart 2021;

-          de brieven van 12 april 2021 van de secretaris aan beide partijen;

-          de per e-mail toegezonden brief van 21 april 2021 van verweerster;

-          de reactie daarop van 28 april 2021 van de secretaris aan verweerster.

2. De feiten

Op 24 maart 2021 heeft het college uitspraak gedaan inzake de klacht van klaagster tegen verweerster. Op 27 maart 2021 heeft verweerster het college een brief gestuurd. Daarin heeft verweerster aangegeven dat de stukken die zij op 5 februari 2021 nog heeft ingediend, niet zijn opgenomen bij de opsomming van de processtukken in de beslissing.

De betreffende stukken zijn wel geaccepteerd als processtuk in deze zaak.

Omdat ze zijn geaccepteerd als processtuk, zijn deze ook aan de wederpartij en aan de leden van het college toegezonden en meegenomen bij de beoordeling van de klacht.  

Bij brief van 12 april 2021 heeft de secretaris beide partijen van deze fout in kennis gesteld en aangegeven op welke wijze het college voornemens is de uitspraak te wijzigen. De secretaris heeft partijen in de gelegenheid gesteld op de voorgenomen rectificatie te reageren.

Klaagster heeft binnen de aan haar gestelde termijn niet aangegeven bezwaar te hebben tegen de voorgestelde rectificatie.

Verweerster heeft in haar brief van 21 april 2021 aangegeven akkoord te zijn met de rectificatie. Wel heeft zij daarnaast nogmaals verzocht om rectificatie van een gedeelte van de tekst onder punt 5 ‘De overwegingen’, waarop de secretaris heeft gereageerd bij brief van 26 april 2021.

3. De overwegingen van het college

Het college is van oordeel dat er sprake is van een kennelijke fout in de beslissing van

24 maart 2021 die zich leent voor een rectificatie omdat daarin abusievelijk staat:

1. Het verloop van de procedure

Het college heeft kennisgenomen van:

-      het klaagschrift alsmede de aanvulling daarop

-      de USB-Stick ontvangen op 29 augustus 2020

-      de brief van de secretaris d.d. 9 september 2020 aan klaagster

-      de brief d.d. 22 september 2020 met bijlage ontvangen van klaagster

-      de brief van de secretaris d.d. 29 september 2020 aan klaagster

-      het verweerschrift

-      het proces-verbaal van het mondeling vooronderzoek van 13 januari 2021 .”

De beslissing bevat derhalve een kennelijke en ook voor partijen kenbare omissie, die zich leent voor een rectificatie. De beslissing wordt gerectificeerd als hieronder vermeld.

4. De beslissing

Het college bepaalt dat in de beslissing van 24 maart 2021 de volgende passage wordt vervangen:

1. Het verloop van de procedure

Het college heeft kennisgenomen van:

-      het klaagschrift alsmede de aanvulling daarop

-      de USB-Stick ontvangen op 29 augustus 2020

-      de brief van de secretaris d.d. 9 september 2020 aan klaagster

-      de brief d.d. 22 september 2020 met bijlage ontvangen van klaagster

-      de brief van de secretaris d.d. 29 september 2020 aan klaagster

-      het verweerschrift

-      het proces-verbaal van het mondeling vooronderzoek van 13 januari 2021 .”

Het college bepaalt dat deze passage zal worden vervangen door:

1. Het verloop van de procedure

Het college heeft kennisgenomen van:

-      het klaagschrift alsmede de aanvulling daarop

-      de USB-Stick ontvangen op 29 augustus 2020

-      de brief van de secretaris d.d. 9 september 2020 aan klaagster

-      de brief d.d. 22 september 2020 met bijlage ontvangen van klaagster

-      de brief van de secretaris d.d. 29 september 2020 aan klaagster

-      het verweerschrift

-      het proces-verbaal van het mondeling vooronderzoek van 13 januari 2021

-      de op 5 februari 2021 door verweerster overgelegde uitgeprinte e-mail met bijlagen.”

Voor het overige blijft de beslissing in stand.

Aldus beslist door C.D.M. Lamers, voorzitter, Y.M. Vanwersch, lid-jurist,

C.E.B. Driessen, M. IJzerman en G.P. Haas, leden-beroepsgenoten, in aanwezigheid

van M. van der Hart, secretaris, en uitgesproken door N.B. Verkleij op 30 april 2021 in aanwezigheid van de secretaris.