Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:217 Raad van Discipline Amsterdam 21-231/A/NH

ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2021:217
Datum uitspraak: 04-10-2021
Datum publicatie: 21-10-2021
Zaaknummer(s): 21-231/A/NH
Onderwerp: Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Jegens wederpartij in acht te nemen zorg
Beslissingen: Overige (tussen)beslissingen
Inhoudsindicatie: Herstelbeslissing

Herstelbeslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam

van 4 oktober 2021

in de zaak 21-231/A/NH

naar aanleiding van de klacht van:

klager

over:

verweerder

De raad heeft geconstateerd dat verweerder in de beslissing van 27 september 2021 inzake 21-231/A/NH per abuis niet is veroordeeld het door klager betaalde griffierecht aan hem te vergoeden. Dit is een kennelijke fout die zich leent voor herstel. De raad is van oordeel dat het herstel ambtshalve kan plaatsvinden, zodat aan hoor- en wederhoor van partijen niet wordt toegekomen.

BESLISSING

De raad van discipline:

- herstelt voornoemde beslissing van 27 september 2021 in die zin, dat aan het lichaam van de beslissing het volgende wordt toegevoegd:

6.         GRIFFIERECHT

6.1       Omdat de raad de klacht gedeeltelijk gegrond verklaart, moet  verweerder             op grond van artikel 46e lid 5 Advocatenwet het door klager betaalde griffierecht van € 50,- aan hem vergoeden binnen vier weken nadat deze beslissing onherroepelijk is geworden. Klager geeft binnen twee weken na de datum van deze beslissing zijn rekeningnummer schriftelijk aan verweerder door.

- Aan het dictum van de beslissing wordt het volgende toegevoegd:

- veroordeelt verweerder tot betaling van het griffierecht van  50,- aan klager.

Aldus beslist door mr. P.M. Wamsteker, voorzitter, mrs. HR. Lonterman en C.C. Horrevorts, leden, bijgestaan door mr. S. el Bouazzati-van Excel als griffier en uitgesproken in het openbaar op 4 oktober 2021.

Griffier                                                                                     Voorzitter


mededelingen van de griffier ter informatie:

verzending

Deze beslissing is in afschrift op 4 oktober 2021 verzonden