Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGZRAMS:2020:70 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/329

ECLI: ECLI:NL:TGZRAMS:2020:70
Datum uitspraak: 06-05-2020
Datum publicatie: 06-05-2020
Zaaknummer(s): 2019/329
Onderwerp: Onjuiste behandeling/verkeerde diagnose
Beslissingen: Ongegrond/afwijzing
Inhoudsindicatie: Klaagster dient een klacht in tegen een cosmetisch arts met het verwijt hij haar onzorgvuldig heeft behandeld met een CO2-behandeling, waardoor hyperpigmentatie is opgetreden. Verweerder daarentegen geeft aan dat de behandeling volgens protocol heeft uitgevoerd. Hij heeft klaagster geadviseerd te wachten met de behandeling tot na haar vakantie in Thailand, maar dat wilde zij niet. Hij heeft ook geadviseerd uit de zon te blijven, een crème met hoge UV-factor te gebruiken en hoofd te bedekken. Het college verklaart de klacht ongegrond. Dat klaagster met het (uiteindelijke) resultaat van de behandeling niet tevreden is, brengt ook niet met zich mee dat verweerder tuchtrechtelijk heeft gehandeld, nu resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. Ongegrond

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

AMSTERDAM

Beslissing naar aanleiding van de op 30 augustus 2019 binnengekomen klacht van:

A,

wonende te B,

k l a a g s t e r,

tegen

C,

arts,

werkzaam te D,

v e r w e e r d e r,

1.         De procedure

Het college heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

-                      het klaagschrift met de bijlagen;

-                      het verweerschrift met de bijlagen;

-                      het proces-verbaal van het op 6 december 2019 gehouden vooronderzoek

-                      de op 16 december 2019 ontvangen brief van klaagster.

De klacht is in raadkamer behandeld.

2.         De feiten

Op grond van de stukken kan van het volgende worden uitgegaan:

Klaagster is een zogenaamde influencer, die met de kliniek waar verweerder werkzaam is een samenwerkingsverband heeft gehad. Kort weergegeven komt dit erop neer dat de aan de kliniek verbonden artsen kosteloos behandelingen uitvoeren, waarover de influencer dan op instagram vlogt en foto’s deelt.

Op 1 oktober 2018 heeft klaagster met verweerder een intakegesprek gevoerd, waarin verschillende (mogelijke) behandelingen en behandelmethodes zijn besproken. Verweerder heeft onder meer in het dossier genoteerd:

beleid maakt afspraak voor co2-laser. ze gaat naar thailand einde van het jaar gaat niet in de zon en gaat goed zonnenbrandcreme opdoen.

Op 8 oktober 2018 is klaagster door verweerder behandeld met de CO2 laser in haar gezicht in verband met oneffenheden. In het medisch dossier is onder meer genoteerd:

behandeling:verdovingzalf 35 min co2 35 mj full face 1 pass,

behandeling verliep goed.

uitleg voor nazorg gegeven, tot kosrste af droog houden daarna niet onbeschermd in de zonin ieder geval 3 maanden.

nummer mee voor spoed.

ze gaat in thailand heel goed beschermen. heb uitleg gegeven over evt hyperpigmentatie. evt. daarna peeling of et/hydrovhinon of 2e co2

Op 2 november 2018 is klaagster voor controle bij verweerder geweest. Bij die gelegenheid hebben twee andere behandelingen plaatsgevonden, waarvoor klaagster op 19 november 2018 op controle is geweest.

Op 2 december 2018 is klaagster voor een behandeling bij een collega van verweerder geweest. De collega van verweerder heeft onder meer in het dossier genoteerd:

Mevrouw komt retour (influencer) voor een prp behandeling van het gelaat. heeft meerdere behandelingen voor haar gezicht gehad (co2). Huid nog steeds onrustig. littekens wel minder dan voor de co2. nu PRP gelaat. (…)

Op 14 januari 2019 heeft klaagster verweerder bericht dat ze littekens had overgehouden aan de CO2 laser. Verweerder heeft in het dossier genoteerd:

RVK: littekens na co2??

[klaagster] heeft mij al bericht dat haar huid helamaal kapot zou zijn en ze allemaal littekens heeft van de co2 laser. heb gevraagd of ze langs wil komen voor controle.

LO: verschillende gebieden in het gelaat hyperpigmentatie. ze is waarschijnlijk toch in de zon geweest en heeft nu donkere gebieden in het gelaat. ver huid mooier egaal en kleine porien. absoluut geen littekens waar ze voor komt.

uitleg gegeven over tca/ vita zuur/hydrochnon of evt later alse de kleur moinder is 2e co2. ze gaat waarschijnlijk voor 2e co2. gerustgestel en uitleg gegeven over pigmentatie.

Op 28 januari 2019 heeft een tweede CO2 laserbehandeling plaatsgevonden. Verweerder heeft hierover onder meer genoteerd:

heeft veel oneffenheden en littekentje en grove porien(met name t-zone). wil dit graag verhelpne. nu ook hyperpigmentatie nog na 1 e co2.

huid ziet er op pigmentatie na veel beter uit dan voor de co2 laser.

(…)

behandeling:verdovingszalf 35 min co2 40 mj full face 1 pass,

(…)

tret/hydrovhinon voorgeschreven0,05% ze mag na 3 weken starten 1 maal daags 1 maal in de 3 dagen met creme in de avond en heel goed min spf 30 iedere 2 uur.

Op 4 maart 2019 is klaagster bij verweerder op controle geweest, waarvan verweerder heeft genoteerd:

controle laser en prp

huid ziet er goed uit, is nog beetje onrustig af en toe. creme gebruikt ze, niet altijd geeft veel roodheid en schilfering.

hyperpigmentatie is weg.

advies smeren met tret/hydrochinon tot gewenste resultaat 1 keer per dagof 2-3 dagen.

prp volgens protocol samen met [collega verweerder] ging goed is tevreden over haarbehandeling.

Op 13 maart 2019  is klaagster bij een collega van verweerder geweest voor een traangootfiller.

Op 18 maart 2019 heeft verweerder in het dossier genoteerd:

RVKco traangootfiller

is helemaal overstuur over zwelling onder de ogen, [collega verweerder] zou het helemaal verkeerd hebben gedaan. Z dokter die hier af en toe is voor injecties zou dat hebben gezegd. teveel filler, verkeerde plek, Ze wil dat het opgelost wordt. uitgebreid met haar gepraat en gezegd dat ze geduld moet hebben en dat het vanzelf wegtrekt. ze heeft geen vertrouwen in [collega verweerder] en wil niet bij hem terug heb gezegd dat ze naam hem terug moet gaan en dat er niets verkeerd is gedaan.

tegen advies in wilde ze toch een beetje oplossen.

beh: 3cc hyason li wal met insulinenaald.

advies geduld en terug naar [collega verweerder]

Klaagster is nadien niet meer in de kliniek terug geweest. Zij heeft zich beklaagd over de behandelingen en de kliniek aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de kliniek heeft de aansprakelijkheid afgewezen.

3.         De klacht en het standpunt van klaagster

Zakelijk weergegeven verwijt klaagster verweerder dat hij haar onzorgvuldig heeft behandeld, waardoor zij blijvende schade van de huid en emotionele schade heeft opgelopen.

Ter toelichting heeft klaagster onder meer aangevoerd dat zij voor de eerste CO2 behandeling een overeenkomst heeft getekend waarin zij akkoord ging met eventuele complicaties. Verweerder heeft klaagster niet goed geïnformeerd over de risico’s, die volgens hem waren: zwelling, nabloeden en heel misschien wat ontstekingen. Verweerder gaf aan dat de geplande vakantie van klaagster in december 2018 naar Thailand geen probleem was, als klaagster maar goed zou smeren. Toen klaagster terug kwam van vakantie zag zij duidelijk nieuwe kleine littekens/gaatjes over haar hele gezicht. Verweerder zei dat het hyperpigmentatie was en weg zou gaan met een tweede CO2 behandeling. Na de tweede behandeling is het mis gegaan. Toen verweerder klaagster zag zei hij dat zij haar huid met rust moest laten en onmiddellijk moest stoppen met de crème die hij had voorgeschreven.

De traangootbehandeling door de collega van verweerder is helemaal misgegaan. Hij heeft verkeerde of te veel filler gebruikt. Klaagster heeft circa twee weken gelopen met grote blaren onder haar ogen met veel pijn in de oogkas. Pas na circa twee weken heeft verweerder geprobeerd de filler op te lossen. Hij spoot het oplosmiddel in verkeerde plekken waardoor deuken onder de ogen zijn ontstaan.

Van een andere cosmetisch arts heeft klaagster begrepen dat de tweede CO2 niet had mogen worden uitgevoerd zo kort op de eerste behandeling, ook mocht de eerste behandeling niet uitgevoerd worden omdat klaagster naar de zon ging. Het leek of de CO2 te hoog was ingezet. De huidtherapeut van klaagster heeft gezegd dat de huid niet hersteld kan worden.

4.         Het standpunt van verweerder

Verweerder heeft de klacht en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen bestreden.

Hij heeft in dat kader onder meer aangevoerd dat hij tijdens de intake van 1 oktober 2018 verschillende behandelmethoden heeft belicht, maar dat de voorkeur van klaagster uitging naar de CO2 laser. Als deze behandeling niet voldoende is, kan altijd een tweede behandeling worden uitgevoerd of een peeling. Verweerder heeft klaagster voorgesteld met de behandeling te wachten tot na de vakantie in Thailand. Dat wilde zij niet. Verweerder heeft klaagster aangeraden goed te smeren met een SPF50 tegen de zon (om de 2 uur) om hyperpigmentatie te voorkomen, en tevens een hoed of pet te dragen.

Klaagster was bij de eerste controle na de behandeling tevreden met het resultaat. Na de vakantie van klaagster zag verweerder dat de poriën kleiner waren en de huid mooier egaal. Er was echter sprake van hyperpigmentatie, een complicatie waarvan klaagster mondeling en schriftelijk op de hoogte is gesteld. Verweerder heeft meerdere mogelijke behandelingen hiervoor aangegeven, waarop klaagster heeft gekozen voor een tweede CO2 laserbehandeling. De behandeling is, net als de eerste behandeling, volgens protocol verlopen. Bij de controle op 4 maart 2019 gaf klaagster aan tevreden te zijn over de behandeling. De pigmentatie was nagenoeg niet meer zichtbaar en de huid rustiger. Verweerder heeft klaagster geadviseerd te blijven smeren met de voorgeschreven crème.  

Na de behandeling door verweerders collega met een traangootfiller beklaagde klaagster zich erover dat te veel filler zou zijn gebruikt. Dat was niet het geval, er was sprake van een zwelling. Tegen het advies van de collega in had klaagster ook niet gekoeld. Ondanks het advies van verweerder om af te wachten is hij toch tegemoet gekomen aan klaagsters wens om de filler op te lossen met hyason. Er is een kleinere hoeveelheid dan normaal gebruikt. Klaagster wilde absoluut niet langer wachten. Verweerder heeft klaagster aangeraden na twee weken terug te komen bij zijn collega.

Alle behandelingen zijn correct en volgens behandelprotocol uitgevoerd en bovendien kosteloos.

Verweerder heeft voorts aangevoerd dat een CO2 laserbehandeling geen voorbehouden medische behandeling is, reden waarom hij zich afvraagt of klaagster wel in haar klacht kan worden ontvangen.

5.         De beoordeling

Ontvankelijkheid

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van klaagster overweegt het college als volgt. De wetgever heeft tot uitgangspunt genomen dat eenieder zich op het gebied van de geneeskunst mag begeven. Dit uitgangspunt wordt begrensd onder meer waar het heelkundige handelingen betreft, waarvan de zelfstandige uitvoering in de Wet BIG is voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen. Deze wet definieert deze heelkundige handelingen als handelingen, liggende op het gebied van de geneeskunst, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en die zich niet direct herstelt (artikel 36 lid 1 Wet BIG). Volgens vaste jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege kunnen beroepsmatig verrichte heelkundige handelingen met een cosmetisch doel onder de reikwijdte van de Wet BIG worden gebracht. De behandelingen van klaagster hebben plaatsgevonden voor de wetswijziging van 1 april 2019, waarbij om iedere twijfel weg te nemen is bevestigd dat deze cosmetische behandelingen binnen de reikwijdte van de Wet BIG vallen. Naar het oordeel van het college is een behandeling met een CO2 laser een behandeling, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en die zich niet direct herstelt, en daarom een behandeling die valt onder artikel 36 lid 1 Wet BIG, zodat klaagster in haar klacht ontvankelijk is.

Inhoudelijke toetsing

Het college stelt voorop dat het b ij de tuchtrechtelijke beoordeling van beroepsmatig handelen niet gaat om de vraag of dat handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de aangeklaagde beroepsbeoefenaar binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in zijn beroepsgroep ter zake als norm was aanvaard. Voorts staat bij de beantwoording van de vraag of verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld het persoonlijk handelen van verweerder centraal. Verweerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van zijn collega.

De klacht van klaagster tegen verweerder betreft in ieder geval de twee uitgevoerde behandelingen met de CO2 laser. Het college is van oordeel dat deze laser een geschikt instrument is ter behandeling van de klachten die klaagster had en dat de gebruikte energie (35 mj bij de eerste behandeling en 40 mj bij de tweede behandeling) binnen de gebruikelijke grenzen valt. Dat klaagster kort na de eerste behandeling op vakantie zou gaan was bekend bij verweerder. Nu partijen elkaar hierover tegenspreken en het medisch dossier geen duidelijkheid geeft kan het college niet vaststellen dat verweerder klaagster heeft geadviseerd om de behandeling tot na die vakantie uit te stellen. Dat verweerder de behandeling voorafgaand aan die vakantie toch gedaan heeft acht het college niet tuchtrechtelijk verwijtbaar, nu verweerder klaagster duidelijk heeft geadviseerd uit de zon te blijven, een crème met hoge UV-filter te gebruiken en haar hoofd te bedekken. De – desondanks – ontstane hyperpigmentatie is een veel voorkomende complicatie na deze behandeling en is als mogelijke complicatie met klaagster besproken. Het dossier biedt het college voorts geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de tweede behandeling met de CO2 laser niet correct zou zijn uitgevoerd. In het algemeen wordt geadviseerd een tweede behandeling met de CO2 laser pas na vier maanden uit te voeren. De afwijking van deze (advies)termijn met 10 dagen is zo beperkt dat niet kan worden gesteld dat verweerder de tweede behandeling (nog) niet had mogen uitvoeren. Dat klaagster met het (uiteindelijke) resultaat van de behandelingen niet tevreden is, brengt ook niet met zich mee dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, nu resultaten nimmer gegarandeerd kunnen worden. Bij dit alles komt nog dat klaagster heeft verklaard dat zij wist waaraan ze begon, omdat ze voorafgaand aan de behandelingen veel research heeft gedaan. Voor wat betreft de CO2 laserbehandelingen acht het college de klacht dan ook ongegrond.

Voor zover klaagster ook bedoeld heeft te klagen over de behandeling door verweerder op 18 maart 2019 met hyason, acht het college ook die klacht ongegrond. Het toedienen van een hyason injectie is geïndiceerd als te veel filler is toegepast. Dat verweerder klaagster primair heeft geadviseerd niets te doen en af te wachten tot de zwelling zou afnemen doet daaraan niet af, nu verweerder de behandeling op uitdrukkelijk verzoek van klaagster heeft uitgevoerd met een beperkte hoeveelheid hyason. De stelling van klaagster dat verweerder de hyason niet correct zou hebben toegepast wordt door het college gepasseerd, nu klaagster die stelling niet nader heeft onderbouwd. 

De conclusie van het voorgaande is dat de klacht kennelijk ongegrond is.

Verweerder kan met betrekking tot de klacht geen verwijt als bedoeld in artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg worden gemaakt.

6. De beslissing

Het college verklaart de klacht kennelijk ongegrond.

Aldus beslist op 6 mei 2020 door:

J. Recourt, voorzitter,

P. Houpt en R.A. Christiano, leden-beroepsgenoten,

bijgestaan door N.A.M. Sinjorgo, secretaris.

WG                                                                                                   WG

secretaris                                                                                       voorzitter