Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2020:50 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/662655 DW RK 19/639

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2020:50
Datum uitspraak: 06-03-2020
Datum publicatie: 07-08-2020
Zaaknummer(s): C/13/662655 DW RK 19/639
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Verzet is te laat ingediend. Niet ontvankelijk.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 6 maart 2020 zoals bedoeld in artikel 39, vierde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de beschikking van 12 november 2019 met zaaknummer C/13/662655 en het daartegen ingestelde verzet met zaaknummer 19/639 MdV/RH:

[..],

wonende te [..],

klaagster,

tegen:

[..],

gerechtsdeurwaarder te [..],

beklaagde

1. Ontstaan en verloop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 1 maart 2019 heeft klaagster een klacht ingediend tegen de gerechtsdeurwaarder. Bij brief ingekomen op 22 maart 2019 heeft de gerechtsdeurwaarder een verweerschrift ingediend.

Bij beslissing van 12 november 2019 heeft de voorzitter de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Aan klaagster is een afschrift van de beslissing van de voorzitter toegezonden bij brief van dezelfde datum. Bij e-mail van 3 december 2019 heeft klaagster verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter. Het verzetschrift is behandeld ter openbare zitting van 24 januari 2020 alwaar de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Hoewel behoorlijk opgeroepen, is klaagster niet ter zitting verschenen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op 6 maart 2020.

2. De ontvankelijkheid van het verzet

Het verzet dient op grond van de wet te worden ingediend binnen veertien dagen na verzending van de brief met de beslissing van de voorzitter. Die beslissing is verzonden bij brief van 12 november 2019. De termijn begon daarmee te lopen op 13 november 2019 en eindigde op 26 november 2019. De e-mail waarmee verzet is ingesteld is gedateerd op 3 december 2019. De e-mail is dus opgesteld en verzonden na ommekomst van de termijn, waarbinnen verzet kon worden gedaan. Het verzet is daarmee gedaan buiten de termijn van veertien dagen zodat klaagster in het verzet niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

2.2 Door klaagster zijn geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die maken dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Evenmin heeft klaagster gronden van het verzet aangevoerd.

2.3 Gelet op het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING:

De kamer voor gerechtsdeurwaarders:

-      verklaart klaagster niet ontvankelijk in het verzet.

Aldus gegeven door W.M. de Vries, voorzitter, mr. S.N. Schipper en mr. J.N. Reijn, leden, uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 maart 2020, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing staat op grond van het bepaalde in artikel 39, lid 4 van de Gerechtsdeurwaarderswet geen rechtsmiddel open.