Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:68 Raad van Discipline Amsterdam 18-797/A/NH

ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2019:68
Datum uitspraak: 01-04-2019
Datum publicatie: 15-04-2019
Zaaknummer(s): 18-797/A/NH
Onderwerp: Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Vrijheid van handelen
Beslissingen: Onvoorwaardelijke schorsing
Inhoudsindicatie: Herstelbeslissing. Per abuis is in de beslissing van 18 maart 2019 een deel van de tekst in het dictum weggevallen, namelijk het gedeelte van de tekst met betrekking tot de ingangsdatum van de schorsing.

Herstelbeslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam

van 1 april  2019

in de zaak 18-797/A/NH

naar aanleiding van de klacht van:

klaagster

over:

verweerster

1    DE BESLISSING WAARVAN HERSTEL

1.1    De raad heeft in zijn beslissing van 18 maart 2019, gewezen onder zaaknummer 18-797/A/NH, de maatregel van schorsing voor de duur van vier weken opgelegd. Ambtshalve heeft de raad geconstateerd dat een deel van de tekst, met betrekking tot de ingangsdatum van de schorsing, in het dictum is weggevallen. De raad overweegt dat dit een kennelijke fout betreft die zich leent voor herstel. De raad is van oordeel dat het herstel ambtshalve kan plaatsvinden, zodat aan hoor- en wederhoor niet wordt toegekomen.

2    HET HERSTEL

2.1    Per abuis is in de beslissing van 18 maart 2019 een deel van de tekst in het dictum weggevallen, namelijk het gedeelte van de tekst met betrekking tot de ingangsdatum van de schorsing. De raad zal deze kennelijke vergissing herstellen door middel van het hierna te vermelden dictum.

BESLISSING

De raad van discipline herstelt voornoemde beslissing van 18 maart 2019, gewezen onder zaaknummer 18-797/A/NH, in die zin dat aan het dictum van die beslissing de volgende tekst wordt toegevoegd:

-    bepaalt dat de onderhavige schorsing ingaat vier weken na het     onherroepelijk worden van deze beslissing, met dien verstande dat:

-     de onderhavige schorsing pas ingaat na afloop van eerder onherroepelijk geworden schorsingen,

-     verschillende op dezelfde dag onherroepelijk geworden schorsingen niet tegelijkertijd maar na elkaar worden tenuitvoergelegd, en dat

-     de onderhavige schorsing niet ten uitvoer zal worden gelegd gedurende de tijd dat verweerster niet op het tableau staat ingeschreven.

Aldus beslist door mr. P.M. Wamsteker, voorzitter, mrs. E.J.M. van Rijckevorsel en C. Wiggers, leden, bijgestaan door mr. P.J. Verdam als griffier en uitgesproken in het openbaar op 1 april 2019.

Griffier    Voorzitter

mededelingen van de griffier ter informatie:

verzending

Deze beslissing is in afschrift op 1 april 2019

verzonden.