ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0133 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 T 054

ECLI: ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0133
Datum uitspraak: 09-03-2010
Datum publicatie: 09-03-2010
Zaaknummer(s): 2009 T 054
Onderwerp: Overige klachten
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: De behandeling van de klacht is gestaakt. Klaagster wordt geacht de klacht te hebben ingetrokken daar zij niet meer verder heeft gereageerd op brieven van het College.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage heeft de navolgende beslissing gegeven inzake de klacht van:

A ,

wonende te B,

klaagster,

tegen:

C , psychiater,

wonende te D ,

de persoon over wie geklaagd wordt,

hierna te noemen: de arts.

1.         Klaagster heeft een klaagschrift ingezonden, dat door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam is ontvangen op 29 januari 2009 . Hierna heeft genoemd College op 16 februari 2009 een aanvulling hierop ontvangen, en een verweerschrift van de arts.

2.         Op 23 maart 2009 heeft het College te ’s-Gravenhage de verdere behandeling van de zaak overgenomen in verband met de woonplaats van de arts. Partijen hebben hiervan bericht gehad.

3.         Klaagster reageert niet meer op brieven d.d. 31 maart en 3 augustus 2009 van degene aan wie door de voor­zitter van het College te ’s-Gravenhage het vooronderzoek is opgedragen - met het verzoek tot repliek -, en wordt daarom geacht de klacht te hebben ingetrokken.

4.         De arts heeft niet schriftelijk verklaard voortzetting van de behandeling van de klacht te verlangen.

5.         Op grond van artikel 65 lid 10 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg moet het College beoordelen of de behan­deling van de klacht, ondanks de intrekking daarvan , om redenen aan het alge­meen belang ontleend, moet worden voort­gezet. Het College is van oordeel dat dit niet het geval is.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ’s-Gravenhage staakt de behandeling van de klacht.

Deze beslissing is gegeven in raadkamer op 12 januari 2010 door:

mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville, voorzitter; mr. M.E. Honée, lid-jurist; dr. R.W. Koster, dr. B. van Ek en drs. M. Bakker, leden-artsen, bijgestaan door mr. S.R.M.I. Roos-Bollen, secretaris.

voorzitter                                                                                              secretaris